Управління сертифікації та освітніх програм
Величко Неля Олександрівна
Начальник управління сертифікації та освітніх програм
Основні завдання:
організація затвердження за результатами експертизи освітніх програм загальної середньої освіти (крім типових і тих, що розроблені на основі типових)
участь у сертифікації педагогічних працівників відповідно до законодавства
проведення моніторингу якості освітньої діяльності та якості освіти у порядку, визначеному законодавством
акредитація громадських фахових об’єднань та інших юридичних осіб, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладів освіти (крім закладів вищої освіти), ведення їх реєстру
здійснення за дорученням Міністерства освіти і науки України контролю за дотриманням вимог щодо організації зовнішнього незалежного оцінювання
участь у встановленому порядку в розробленні державних стандартів загальної середньої освіти
узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції департаменту, та розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади
розгляд звернень фізичних і юридичних осіб з питань, що належать до компетенції департаменту
здійснення в межах компетенції департаменту заходів з налагодження та розвитку міжнародного співробітництва Служби
реалізація в межах компетенції департаменту заходів з питань забезпечення виконання чинного законодавства щодо доступу до публічної інформації, а також взаємодії Служби з громадськістю та засобами масової інформації
координація діяльності територіальних органів Служби з питань проведення моніторингу якості освітньої діяльності та якості освіти і сертифікації педагогічних працівників
Структурний підрозділ Посада Прізвище, ім’я, по батькові Телефон та електронна адреса
Управління сертифікації та освітніх програм Начальник управління ВЕЛИЧКО Неля Олександрівна 236 10 51 [email protected]
Відділ сертифікації Заступник начальника управління –начальник відділу ТРОЦЕНКО Микола Миколайович 236 10 51

[email protected]

Відділ сертифікації Заступник начальника відділу АЛЕКСАНДРОВА Марія Василівна 236 10 51

[email protected]

Відділ освітніх програм Начальник відділу ТИМЕЙЧУК Андрій Леонідович 236 10 51

[email protected]

Перейти до вмісту