• Головна  / 
  • Про нас  / 
  • Команда  / 
  • Управління контролю та акредитації у сфері фахової передвищої і вищої освіти
Управління контролю та акредитації у сфері фахової передвищої і вищої освіти
Вітранюк Наталія Олександрівна
Начальник управління контролю та акредитації у сфері фахової передвищої і вищої освіти
Основні завдання:
здійснення заходів державного контролю за виконанням закладами вищої освіти положень Конституції, законів України та інших нормативно-правових актів із питань освіти, дотриманням вимог державних стандартів освіти у відповідній її сфері, рівня якості підготовки студентів, ефективності використання навчальними закладами педагогічного та науково-педагогічного потенціалу і матеріальних ресурсів, забезпечення розвитку та ефективності використання ними матеріально-технічної бази і об’єктів соціальної сфери, організації навчально-виховної, навчально-методичної і наукової роботи
реалізація в межах повноважень департаменту заходів щодо здійснення методичного керівництва і координації роботи органів управління освітою з питань проведення державного нагляду (контролю) за діяльністю підпорядкованих їм закладів вищої освіти
здійснення в межах компетенції департаменту заходів з узагальнення практики застосування законодавства з питань державного нагляду (контролю) у відповідній сфері, розроблення пропозиції щодо удосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади
формування в установленому порядку в межах компетенції департаменту пропозицій, що стосуються питань реформування системи освіти, прогнозування її розвитку та організаційно-правового забезпечення
здійснення в межах компетенції департаменту заходів з налагодження та розвитку міжнародного співробітництва Служби
реалізація в межах компетенції Служби заходів з питань забезпечення виконання чинного законодавства щодо доступу до публічної інформації, а також взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації
Структурний підрозділ Посада Прізвище, ім’я, по батькові Телефон та електронна адреса
Управління контролю та акредитації у сфері фахової передвищої і вищої освіти Начальник управління ВІТРАНЮК Наталія Олександрівна 236-33-39

[email protected]

Відділ контролю за діяльністю закладів вищої та фахової передвищої освіти Заступник начальника управління – начальник відділу   [email protected]
Відділ забезпечення акредитації та інституційного аудиту у сфері фахової передвищої освіти Начальник відділу НОСОВА Світлана Анатоліївна 236-50-93

[email protected]

Перейти до вмісту