Управління інституційного аудиту
Вергун Юрій Валерійович
Начальник управління інституційного аудиту
Основні завдання:
організація проведення інституційних аудитів закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти
надання рекомендацій закладам дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти
здійснення у межах повноважень, передбачених законом, заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти щодо дотримання ними вимог законодавства про освіту та підготовка обов'язкових для виконання ними розпоряджень щодо виявлених порушень у визначені строки
аналіз діяльності органів місцевого самоврядування з реалізації ними освітньої політики в частині забезпечення якості освіти на відповідній території згідно із законом
здійснення контролю за веденням обліку дітей шкільного віку в частині здійснення структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування повноважень, визначених законом
участь у встановленому порядку в розроблені державних стандартів загальної середньої освіти
узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції департаменту, та розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади
опрацювання депутатських звернень, запитів, а також листів та інших документів і матеріалів, які надходять до Служби від центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів управління освітою, закладів освіти, інших організацій та установ з питань, що стосуються компетенції департаменту
розгляд запитів на публічну інформацію, звернень громадян з питань, що стосуються компетенції департаменту, та підготовка в установленому порядку відповідних проєктів документів, інших матеріалів за результатами проведеної роботи
координація діяльності територіальних органів Служби з питань проведення аналізу діяльності органів місцевого самоврядування з реалізації ними освітньої політики в частині забезпечення якості освіти на відповідній території згідно із законом, інституційних аудитів закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти та здійснення заходів державного нагляду (контролю) у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти
Структурний підрозділ Посада Прізвище, ім’я, по батькові Телефон та електронна адреса
Управління інституційного аудиту Начальник управління ВЕРГУН Юрій Валерійович 236 06 44
Відділ оцінювання закладів освіти Заступник начальника управління – начальник відділу СВЯТЕНКО Олена Володимирівна 236 50 44

[email protected]

Відділ контролю за дотриманням законодавства Начальник відділу ПОСТЕРНАК Сергій Васильович 236-33-97

[email protected]

Перейти до вмісту