• Головна /
  • Пресцентр /
  • Якість надання освітніх послуг столичними закладами вищої освіти в умовах воєнного стану

Якість надання освітніх послуг столичними закладами вищої освіти в умовах воєнного стану

Якість надання освітніх послуг столичними закладами вищої освіти в умовах воєнного стану
Державна служба якості освіти України представляє результати опитування керівників, науково-педагогічних працівників та здобувачів освіти закладів вищої освіти міста Києва, проведеного 12-19 грудня 2022 року.

Опитуванням охоплено близько 3 тисяч респондентів, зокрема 41 особа з числа керівників закладів вищої освіти, 944 науково-педагогічних працівники та 1841 здобувач вищої освіти.

Форма навчання

Більшість закладів вищої освіти Києва працюють у змішаному (54%) та дистанційному (44%) форматах. Причому на початку 2022/2023 навчального року частка закладів вищої освіти Києва, які працюють у змішаному (очно-дистанційному) форматі, значно зросла супроти тих, що працюють дистанційно й очно. Майже третина закладів (27%) після масованих ракетних обстрілів України у жовтні-грудні 2022 року змінили формат своєї роботи.

Абсолютна більшість закладів (75%) із тих, які обрали змішану форму навчання, застосовують традиційне поєднання: заняття з дисциплін циклу професійної підготовки (фахові) проводяться в аудиторіях, а дисципліни циклу загальної (теоретичної) підготовки – в онлайн-форматі із застосуванням синхронного та асинхронного режимів.

Респонденти вказали також на інші способи організації навчання у змішаному форматі:

  • комбінований календарний підхід – навчання, за якого для всіх здобувачів формати (офлайн та онлайн) почергово змінюються з певною періодичністю (декілька тижнів або місяців);
  • за роками навчання – навчання в офлайн-форматі для молодших курсів, онлайн – для старших;
  • за спеціальностями – навчання офлайн для здобувачів освіти певних спеціальностей, для інших – онлайн;
  • індивідуальний підхід – забезпечення процесу навчання/викладання у зручному для учасників освітнього процесу форматі (опитування здобувачів вищої освіти для визначення їхніх потреб; створення умов для онлайн-роботи викладачів, які не можуть перебувати за місцем знаходження закладу).

Різноманіття підходів та якісне їх застосування в організації освітнього процесу вказують на високий ступінь адаптивності системи вищої освіти і, відповідно, на її спроможність до оперативної трансформації та успішного подолання викликів сьогодення.

Якість освітніх послуг

Результати опитування вказують на забезпечення освітніх послуг належної якості у складних умовах війни: абсолютна більшість респондентів як із числа керівництва (98%) та викладачів (92%) закладів вищої освіти, так і студентів (78%) позитивно оцінили організацію освітнього процесу порівняно з минулим періодом, що в цілому підтверджує лояльне ставлення учасників освітнього процесу до роботи в нинішніх умовах, а також розуміння ситуації.

Більше половини респондентів з числа студентів (51%) та викладачів (59%) вважають, що рівень якості освітніх послуг не змінився порівняно з попереднім періодом навчання (ІІ півріччя 2021/2022 навчального року), а кожен третій з них вважає сьогочасний рівень організації освітнього процесу кращим, ніж навесні 2022 року. На погіршення якості організації освітнього процесу в осінньому семестрі 2022/2023 навчального року вказали кожен п’ятий здобувач освіти та кожен десятий викладач.

Результати аналізу відповідей респондентів щодо питань забезпечення якості навчання та викладання дають підстави стверджувати, що вибудувані закладами системи внутрішнього забезпечення якості освіти продовжують функціонувати та підтримуватися на належному рівні.

Виклики й загрози

Найчастіше більшість опитаних здобувачів вищої освіти (83%) стикаються з проблемою відсутності електропостачання і, як наслідок, не мають безперебійного доступу до інтернету й стабільного зв’язку. Дві третини здобувачів (68%) вказують на емоційне виснаження через постійні повітряні тривоги, загрози ракетних обстрілів, зміну звичного темпу життя тощо, а кожен п’ятий студент (21%) скаржиться на складні умови для навчання (зменшення часу на опанування матеріалу, негнучкі терміни виконання завдань, проблеми із проходженням практики тощо).

Переважна більшість викладачів та керівництва закладів вищої освіти (87%) також виокремлює як загрози для якісної організації навчання відсутність електроенергії та зв’язку.

Серед інших чинників, які негативний впливають на якість освітніх послуг в умовах воєнного стану, науково-педагогічні працівники та адміністрація закладів також визнали загальний психоемоційний стан учасників освітнього процесу, відсутність облаштованих укриттів, нестачу коштів для модернізації обладнання та покращення стану приміщень.

Опираючись на власний позитивний досвід в організації освітнього процесу у попередні роки, заклади вищої освіти в умовах воєнного стану змогли оперативно адаптувати свою діяльність до нових викликів та виробити актуальні механізми подолання проблем. Причому управлінський корпус закладів вищої освіти Києва готовий об’єднувати зусилля, ділитися досвідом та практичними інструментами для підвищення якості й рівня доступності освіти.

Якість надання освітніх послуг столичними закладами вищої освіти в умовах воєнного стану
Якість надання освітніх послуг столичними закладами вищої освіти в умовах воєнного стану
Державна служба якості освіти України представляє результати опитування керівників, науково-педагогічних працівників та здобувачів освіти закладів вищої освіти міста Києва, проведеного 12-19 грудня 2022 року.

Опитуванням охоплено близько 3 тисяч респондентів, зокрема 41 особа з числа керівників закладів вищої освіти, 944 науково-педагогічних працівники та 1841 здобувач вищої освіти.

Форма навчання

Більшість закладів вищої освіти Києва працюють у змішаному (54%) та дистанційному (44%) форматах. Причому на початку 2022/2023 навчального року частка закладів вищої освіти Києва, які працюють у змішаному (очно-дистанційному) форматі, значно зросла супроти тих, що працюють дистанційно й очно. Майже третина закладів (27%) після масованих ракетних обстрілів України у жовтні-грудні 2022 року змінили формат своєї роботи.

Абсолютна більшість закладів (75%) із тих, які обрали змішану форму навчання, застосовують традиційне поєднання: заняття з дисциплін циклу професійної підготовки (фахові) проводяться в аудиторіях, а дисципліни циклу загальної (теоретичної) підготовки – в онлайн-форматі із застосуванням синхронного та асинхронного режимів.

Респонденти вказали також на інші способи організації навчання у змішаному форматі:

  • комбінований календарний підхід – навчання, за якого для всіх здобувачів формати (офлайн та онлайн) почергово змінюються з певною періодичністю (декілька тижнів або місяців);
  • за роками навчання – навчання в офлайн-форматі для молодших курсів, онлайн – для старших;
  • за спеціальностями – навчання офлайн для здобувачів освіти певних спеціальностей, для інших – онлайн;
  • індивідуальний підхід – забезпечення процесу навчання/викладання у зручному для учасників освітнього процесу форматі (опитування здобувачів вищої освіти для визначення їхніх потреб; створення умов для онлайн-роботи викладачів, які не можуть перебувати за місцем знаходження закладу).

Різноманіття підходів та якісне їх застосування в організації освітнього процесу вказують на високий ступінь адаптивності системи вищої освіти і, відповідно, на її спроможність до оперативної трансформації та успішного подолання викликів сьогодення.

Якість освітніх послуг

Результати опитування вказують на забезпечення освітніх послуг належної якості у складних умовах війни: абсолютна більшість респондентів як із числа керівництва (98%) та викладачів (92%) закладів вищої освіти, так і студентів (78%) позитивно оцінили організацію освітнього процесу порівняно з минулим періодом, що в цілому підтверджує лояльне ставлення учасників освітнього процесу до роботи в нинішніх умовах, а також розуміння ситуації.

Більше половини респондентів з числа студентів (51%) та викладачів (59%) вважають, що рівень якості освітніх послуг не змінився порівняно з попереднім періодом навчання (ІІ півріччя 2021/2022 навчального року), а кожен третій з них вважає сьогочасний рівень організації освітнього процесу кращим, ніж навесні 2022 року. На погіршення якості організації освітнього процесу в осінньому семестрі 2022/2023 навчального року вказали кожен п’ятий здобувач освіти та кожен десятий викладач.

Результати аналізу відповідей респондентів щодо питань забезпечення якості навчання та викладання дають підстави стверджувати, що вибудувані закладами системи внутрішнього забезпечення якості освіти продовжують функціонувати та підтримуватися на належному рівні.

Виклики й загрози

Найчастіше більшість опитаних здобувачів вищої освіти (83%) стикаються з проблемою відсутності електропостачання і, як наслідок, не мають безперебійного доступу до інтернету й стабільного зв’язку. Дві третини здобувачів (68%) вказують на емоційне виснаження через постійні повітряні тривоги, загрози ракетних обстрілів, зміну звичного темпу життя тощо, а кожен п’ятий студент (21%) скаржиться на складні умови для навчання (зменшення часу на опанування матеріалу, негнучкі терміни виконання завдань, проблеми із проходженням практики тощо).

Переважна більшість викладачів та керівництва закладів вищої освіти (87%) також виокремлює як загрози для якісної організації навчання відсутність електроенергії та зв’язку.

Серед інших чинників, які негативний впливають на якість освітніх послуг в умовах воєнного стану, науково-педагогічні працівники та адміністрація закладів також визнали загальний психоемоційний стан учасників освітнього процесу, відсутність облаштованих укриттів, нестачу коштів для модернізації обладнання та покращення стану приміщень.

Опираючись на власний позитивний досвід в організації освітнього процесу у попередні роки, заклади вищої освіти в умовах воєнного стану змогли оперативно адаптувати свою діяльність до нових викликів та виробити актуальні механізми подолання проблем. Причому управлінський корпус закладів вищої освіти Києва готовий об’єднувати зусилля, ділитися досвідом та практичними інструментами для підвищення якості й рівня доступності освіти.

Перейти до вмісту