• Головна /
  • Пресцентр /
  • Яке співвідношення годин аудиторної роботи і самостійного вивчення навчальної дисципліни у навчальних планах на 2022/2023 навчальний рік?

Яке співвідношення годин аудиторної роботи і самостійного вивчення навчальної дисципліни у навчальних планах на 2022/2023 навчальний рік?

Яке співвідношення годин аудиторної роботи і самостійного вивчення навчальної дисципліни у навчальних планах на 2022/2023 навчальний рік?
Щодо розробки навчальних планів на 2022/2023 навчальний рік: чи передбачено чинним законодавством співвідношення годин аудиторної роботи і самостійного вивчення навчальної дисципліни? Які зміни внаслідок воєнного стану внесено до цього співвідношення?

Особливості, які б були викликані воєнним станом у цьому питанні не визначалися.

Відповідно до частини п’ятої статті 10 Закону України «Про вищу освіту» (далі — Закон) заклад вищої освіти на підставі відповідної освітньої програми розробляє навчальний план, що визначає перелік та обсяг освітніх компонентів у кредитах ЄКТС, їх логічну послідовність, форми організації освітнього процесу, види та обсяг навчальних занять, графік навчального процесу, форми поточного і підсумкового контролю, що забезпечують досягнення здобувачем відповідного ступеня вищої освіти програмних результатів навчання.

Відповідно до принципу автономії закладу вищої освіти, вчена рада затверджує навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності, що передбачено пунктом восьмим частини другої статті 36 Закону. Навчальні плани повинні відповідати вимогам стандартів вищої освіти. Співвідношення, про яке йде мова, є елементом організації освітнього процесу і регламентується Положенням про організацію освітнього процесу, яке відповідно до статті 47 Закону також приймається вченою радою закладу вищої освіти.

Як правило, під час розроблення навчальних планів і програм закладів вищої освіти та Положення про організацію освітнього процесу продовжують керуватися роз’ясненнями, наданими в Міністерством освіти і науки України:

Орієнтовно кількість годин аудиторних занять в одному кредиті ЄКТС (денна форма навчання) для здобувачів ступеня бакалавра може становити від 50% до 33%.

Яке співвідношення годин аудиторної роботи і самостійного вивчення навчальної дисципліни у навчальних планах на 2022/2023 навчальний рік?
Яке співвідношення годин аудиторної роботи і самостійного вивчення навчальної дисципліни у навчальних планах на 2022/2023 навчальний рік?
Щодо розробки навчальних планів на 2022/2023 навчальний рік: чи передбачено чинним законодавством співвідношення годин аудиторної роботи і самостійного вивчення навчальної дисципліни? Які зміни внаслідок воєнного стану внесено до цього співвідношення?

Особливості, які б були викликані воєнним станом у цьому питанні не визначалися.

Відповідно до частини п’ятої статті 10 Закону України «Про вищу освіту» (далі — Закон) заклад вищої освіти на підставі відповідної освітньої програми розробляє навчальний план, що визначає перелік та обсяг освітніх компонентів у кредитах ЄКТС, їх логічну послідовність, форми організації освітнього процесу, види та обсяг навчальних занять, графік навчального процесу, форми поточного і підсумкового контролю, що забезпечують досягнення здобувачем відповідного ступеня вищої освіти програмних результатів навчання.

Відповідно до принципу автономії закладу вищої освіти, вчена рада затверджує навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності, що передбачено пунктом восьмим частини другої статті 36 Закону. Навчальні плани повинні відповідати вимогам стандартів вищої освіти. Співвідношення, про яке йде мова, є елементом організації освітнього процесу і регламентується Положенням про організацію освітнього процесу, яке відповідно до статті 47 Закону також приймається вченою радою закладу вищої освіти.

Як правило, під час розроблення навчальних планів і програм закладів вищої освіти та Положення про організацію освітнього процесу продовжують керуватися роз’ясненнями, наданими в Міністерством освіти і науки України:

Орієнтовно кількість годин аудиторних занять в одному кредиті ЄКТС (денна форма навчання) для здобувачів ступеня бакалавра може становити від 50% до 33%.

Перейти до вмісту