• Головна /
 • Пресцентр /
 • Як розробити освітньо-професійну програму фахової передвищої освіти: методичні рекомендації

Як розробити освітньо-професійну програму фахової передвищої освіти: методичні рекомендації

Розроблення освітньо-професійної програми та навчального плану підготовки здобувачів фахової передвищої освіти
Державна служба якості освіти України спільно з Науково-методичним центром вищої та фахової передвищої освіти пропонують для використання методичні рекомендації «Розроблення освітньо-професійної програми та навчального плану підготовки здобувачів фахової передвищої освіти».

Заклади фахової передвищої освіти розробляють освітньо‐професійні програми в межах ліцензованої спеціальності на основі стандартів і затверджують їх відповідно до власного положення про організацію освітнього процесу.

Освітньо‐професійна програма повинна містити:

 • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;
 • зміст підготовки здобувачів фахової передвищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання;
 • обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня фахової передвищої освіти;
 • перелік освітніх компонентів і логічну послідовність їх виконання;
 • вимоги професійних стандартів (за наявності);
 • форми атестації здобувачів фахової передвищої освіти;
 • вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти;
 • перелік компетентностей випускника.

Цілі, сформульовані в освітньо‐професійній програмі, мають відповідати місії, стратегії закладу освіти, потребам заінтересованих сторін і тенденціям розвитку ринку праці.

Як розробити освітньо-професійну програму фахової передвищої освіти: методичні рекомендації
Розроблення освітньо-професійної програми та навчального плану підготовки здобувачів фахової передвищої освіти
Державна служба якості освіти України спільно з Науково-методичним центром вищої та фахової передвищої освіти пропонують для використання методичні рекомендації «Розроблення освітньо-професійної програми та навчального плану підготовки здобувачів фахової передвищої освіти».

Заклади фахової передвищої освіти розробляють освітньо‐професійні програми в межах ліцензованої спеціальності на основі стандартів і затверджують їх відповідно до власного положення про організацію освітнього процесу.

Освітньо‐професійна програма повинна містити:

 • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;
 • зміст підготовки здобувачів фахової передвищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання;
 • обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня фахової передвищої освіти;
 • перелік освітніх компонентів і логічну послідовність їх виконання;
 • вимоги професійних стандартів (за наявності);
 • форми атестації здобувачів фахової передвищої освіти;
 • вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти;
 • перелік компетентностей випускника.

Цілі, сформульовані в освітньо‐професійній програмі, мають відповідати місії, стратегії закладу освіти, потребам заінтересованих сторін і тенденціям розвитку ринку праці.

Перейти до вмісту