• Головна /
  • Пресцентр /
  • Відповіді «гарячої лінії» з питань вищої та фахової передвищої освіти

Відповіді «гарячої лінії» з питань вищої та фахової передвищої освіти

Відповіді «гарячої лінії» з питань вищої та фахової передвищої освіти III квартал
Державна служба якості освіти України публікує відповіді на запитання, що надійшли на «гарячу лінію» департаменту контролю у сфері вищої, фахової передвищої освіти і освіти дорослих протягом ІІІ кварталу 2022 року.

Надано відповіді щодо вступу та складання іспитів, здобуття освіти, а також окремих питань кадрової роботи в умовах воєнного стану:

Суть питання

Оптимальна відповідь (короткий зміст)

Студент евакуювався за кордон у зв’язку з воєнним станом. Як йому вчинити, якщо ні очно, ні дистанційно навчатися в закладі вищої освіти України він не може?

Оскільки є обставини непереборної сили, які загрожують життю й здоров’ю студента (листом Торговельно-промислової палати від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1 засвідчено факт настання обставин непереборної сили з 24 лютого 2022 року до припинення чи скасування воєнного стану в Україні), а заклад вищої освіти не може забезпечити безпечні умови здобуття освіти, то рекомендовано оформити на рік академічну відпустку і  після її закінчення продовжити навчання.

Академічна відпустка – це форма реалізації права здобувачів фахової передвищої та вищої освіти на перерву у навчанні, що надається у зв’язку з виникненням обставин, які унеможливлюють виконання освітньо-професійної, освітньої чи наукової програми.  Для її оформлення потрібно написати заяву електронно та з додаванням файлу у форматі .pdf власноруч написаної заяви і надіслати до закладу вищої освіти

Які дії має виконати вступник (громадянин України), який завершив навчання в іноземному закладі вищої освіти та планує вступати на наступний рівень вищої освіти в Україні?

Необхідно отримати апостиль на диплом  у країні, яка видала диплом. Потім пройти процедуру нострифікації диплому в ДП “Інформаційно-іміджевий центр” протягом першого року навчання відповідно до Порядку визнання в Україні документів про середню, середню професійну, професійну освіту, виданих навчальними закладами інших держав, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 05.05.2015 № 504

Чи правомірно заклад освіти викликає на складання іспитів в інтернатурі здобувача, який перебуває за кордоном?

Після закінчення строку підготовки в інтернатурі лікарі-інтерни проходять підсумковий контроль у формі атестації для визначення знань і практичних навичок з присвоєнням звання «лікар-спеціаліст» з відповідної спеціальності згідно з Порядком проведення атестації лікарів, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.02.2019 № 446. Теоретичну частину складати можна дистанційно, практичну частину – ні

Чи може диплом про вищу (фахову передвищу) освіту закладу, який розміщений на особливо небезпечній території, замість випускника забрала інша особа?

Диплом має забрати випускник особисто або інша особа за нотаріальною довіреністю, оформленою згідно з чинним законодавством

Чи можливе переведення на бюджет внутрішньо переміщеної особи?

Так, за наявності відповідних посвідчень і бюджетних місць. Для цього необхідно звернутися до керівництва закладу вищої освіти з відповідною заявою.

Процедура переведення на бюджетні місця регулюється Порядком прийому на навчання для здобуття вищої освіти (далі — Порядок).

Відповідно до розділу ХІІ Порядку у разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення заклад вищої освіти використовує для цього вакантні місця державного (регіонального) замовлення з інших спеціальностей цієї галузі (тільки для осіб, зазначених в абзацах другому-п’ятому пункту 3 розділу), а за їх відсутності – інших галузей знань (тільки для осіб, зазначених в абзацах другому-четвертому пункту 3 розділу) цієї або іншої форми здобуття освіти (після переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених у пункті 3 розділу за відповідною спеціальністю та формою здобуття освіти), про що негайно повідомляє відповідного державного (регіонального) замовника

Студент вступив на програми підготовки доктора філософії та фахового молодшого бакалавра на бюджет. Чи має право він навчатися на двох бюджетах одночасно?

Одночасно навчатися на двох бюджетних програмах не можна згідно зі статтею 62 Закону України «Про вищу освіту» та статтею 7 розділу ІІІ Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році. Так, не допускається одночасне навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, предметними спеціальностями, освітніми програмами, рівнями, ступенями, формами здобуття освіти) за кошти державного або місцевого бюджетів, крім випадків поєднання галузей знань, спеціальностей, спеціалізацій (предметних спеціальностей) в одній освітній програмі, або здобуття ступеня магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань на основі повної загальної середньої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра), яке вважається одночасним здобуттям ступенів бакалавра та магістра

Чи можна, навчаючись на денній формі (бюджет) ступеня бакалавр, вступити на денну форму (бюджет) ступеня магістр на основі диплому бакалавра заочної форми навчання (контракт)?

Необхідно визначитись, де особа планує навчатися на бюджеті, тому що вступники не зможуть створити картку здобувача в базі ЄДЕБО, оскільки одночасно навчатися на двох бюджетних програмах не можна згідно зі статтею 62 Закону України «Про вищу освіту» та статтею 7 розділу ІІІ Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році: не допускається одночасне навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, предметними спеціальностями, освітніми програмами, рівнями, ступенями, формами здобуття освіти) за кошти державного або місцевого бюджетів, крім випадків поєднання галузей знань, спеціальностей, спеціалізацій (предметних спеціальностей) в одній освітній програмі, або здобуття ступеня магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань на основі повної загальної середньої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра), яке вважається одночасним здобуттям ступенів бакалавра та магістра

Чи має право вступник вступати на магістратуру за спеціальністю «Право» з дипломом бакалавра спеціальності «Правоохоронна діяльність»?

Вступник не має такого права.

Відповідно до абзацу 9 пункту 1 розділу II Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра з спеціальностей 081 «Право» або 293 «Міжнародне право», напрямів 6.030401 «Правознавство», 6.030202 «Міжнародне право». Вступ на спеціальність «Міжнародне право» таких обмежень не має

Чи зберігається бюджетне місце за студентом фахового коледжу після повернення з академічної відпустки?

Бюджетне місце зберігається за наявності вакантних місць

Чи правомірно, якщо військовослужбовця, який перебуває у місці дислокації, начальник частини не відпускає для складання вступних випробувань у військовий заклад в іншому населеному пункті?

Військовослужбовець під час військового стану  не має права залишити місце дислокації без дозволу командира військової частини, до якої приписаний, оформленого за  чинними в Міністерстві оборони України вимогами.

Водночас відсутнє обмеження для вибору місця вступу вступника з числа військовослужбовців  за умови дотримання Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, затвердженого наказом МОН від 27.04.2022 № 392, та Правил прийому до закладу вищої освіти за вибором вступника

Фаховий коледж відмовляється відраховувати за власним бажанням неповнолітнього після закінчення ним 2-го курсу без погодження зі  Службою у справах дітей?

Відповідно до чинних вимог коледж діє в правовому полі.

Дійсно, при відрахуванні неповнолітнього здобувача освіти заклад освіти має отримати згоду від Служби у справах дітей. Враховуючи, що здобувач освіти відраховується за власним бажанням, отримання дозволу здійснюється за власною заявою  здобувача освіти  (або його батьків) до Служби у справах дітей.  Воєнний стан на цей порядок не впливає

Хто підписує академічні довідки у разі реорганізації/ліквідації інституту, академії, університету?

У разі реорганізації/ліквідації інституту, академії, університету академічні довідки підписує голова ліквідаційної комісії

Як в умовах воєнного стану, не порушуючи вимог чинного законодавства, проводити педагогічну практику зі студентами коледжу з використанням платформи Google Classroom? Як і з ким проводити уроки, зокрема відкриті? Чи достатньо замінити ці уроки складанням плану-конспекту заняття?

Педагогічна практика з будь-якої спеціальності, яка її передбачає, проводиться у відповідному закладі освіти, з яким укладено договори як з базою практики. Це передбачено частиною першою  статті 50  Закону України “Про фахову передвищу освіту” та Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України.

Практика планується за узгодженням із базами практики в тому режимі, у якому працює база практики. Якщо навчання проводиться на платформі Google Classroom, то під час проведення уроків доцільно застосовувати відеодемонстрації та презентації порядку вироблення декоративно-прикладних зразків.

Можливості Google Classroom  дозволяють проводити заняття в режимі відео, зокрема й відкриті уроки, запросивши всіх, хто братите участь у такому уроці.

Порядок проведення занять та інших заходів у межах педагогічної практики зі специфічними особливостями спеціальності та умовами воєнного стану мають бути передбачені у відповідних методичних рекомендаціях до цього виду практики, з якими обов’язково мають бути ознайомлені студенти.

Отже, керуватися слід Законом України “Про фахову передвищу освіту”, Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, локальними (власними) положеннями (порядками) та методичними рекомендаціями

Чи можна вступати до магістратури на бюджет, якщо закінчив магістратуру раніше за контрактом?

Громадяни України мають право безплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних закладах вищої освіти на конкурсній основі, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра (підпункт 2 пункту 2 розділу ХV Закону України “Про вищу освіту”)

Якщо зареєструвалась на ЗНО з магістратури “Право”, чи можна потім скласти інше ЗНО (НМТ) на кон’юнктурні спеціальності?

Вступник має право реєструватися на ЗНО до магістратури (МКТ та МТНК) одночасно у виділений строк реєстрації на вищезазначені тести (англійська, право) в УЦОЯО.

Якщо вступник склав один із тестів, а на інший не був зареєстрований, то права повторно зареєструватися на інший вид тесту він не має

Чи обов’язково подавати особисто оригінали документів при зарахуванні на навчання за кошти державного бюджету?

Пунктом І розділу Х Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році встановлено, що подання оригіналів необхідних документів для зарахування може здійснюватися крім особистого подання шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО (або іншими засобами зв’язку, визначеними Правилами прийому у визначені терміни).

Якщо протягом трьох місяців після початку навчання від вступника не будуть отримані оригінали документів (особисто або поштовим відправленням), то наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такої особи

Працівникові закладу освіти без попередньо власноруч написаної заяви надано відпустку без збереження заробітної плати, а потім призупинено трудовий договір. Чи правомірні такі дії керівництва?

24 березня 2022 року набрав чинності Закон України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”, відповідно до статті 13 якого дія трудового договору може бути призупинена у зв’язку з військовою агресією проти України, що виключає можливість надання та виконання роботи.

Призупинення дії трудового договору означає тимчасове припинення:

  • роботодавцем – забезпечення працівника роботою;
  • працівником – виконання роботи за укладеним трудовим договором.

Призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин.

Про призупинення дії трудового договору роботодавець і працівник за можливості мають повідомити один одного у будь-який доступний спосіб.

Відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівникам на час призупинення дії трудового у повному обсязі покладається на державу, що здійснює військову агресію проти України

Чи правомірне обрання та прийняття на посаду науково-педагогічних працівників у 2022 році без проведення конкурсного відбору?

В умовах установленого з 24 лютого 2022 року воєнного стану в Україні (Укази Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022 та «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 14.03.2022 № 133/2022, від 18.04.2022 № 259/2022, від 17.05.2022 № 341/2022, від 12.08.2022 № 573/2022) практично неможливо якісно провести конкурсний відбір науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти. Тому закладам вищої освіти рекомендовано розглянути можливість продовження строків трудових договорів (контрактів) із науково-педагогічними працівниками за наявності у них педагогічного навантаження до 31 серпня 2023 року (лист Міністерства освіти і науки України від 22.03.2022 № 1/3594-22).

Керуючись рекомендаціями та принципами автономії, заклад вищої освіти при визначенні порядку продовження дії трудових договорів (контрактів) із науково-педагогічними працівниками у 2022 році може змінювати вимоги та/або процедуру конкурсного відбору із вказаною категорією працівників. Зокрема, може бути встановлена вимога подання звітів науково-педагогічними працівниками щодо виконання/невиконання досягнень у професійній діяльності, передбачених пунктами 36, 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1187, тощо

Відповіді «гарячої лінії» з питань вищої та фахової передвищої освіти
Відповіді «гарячої лінії» з питань вищої та фахової передвищої освіти III квартал
Державна служба якості освіти України публікує відповіді на запитання, що надійшли на «гарячу лінію» департаменту контролю у сфері вищої, фахової передвищої освіти і освіти дорослих протягом ІІІ кварталу 2022 року.

Надано відповіді щодо вступу та складання іспитів, здобуття освіти, а також окремих питань кадрової роботи в умовах воєнного стану:

Суть питання

Оптимальна відповідь (короткий зміст)

Студент евакуювався за кордон у зв’язку з воєнним станом. Як йому вчинити, якщо ні очно, ні дистанційно навчатися в закладі вищої освіти України він не може?

Оскільки є обставини непереборної сили, які загрожують життю й здоров’ю студента (листом Торговельно-промислової палати від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1 засвідчено факт настання обставин непереборної сили з 24 лютого 2022 року до припинення чи скасування воєнного стану в Україні), а заклад вищої освіти не може забезпечити безпечні умови здобуття освіти, то рекомендовано оформити на рік академічну відпустку і  після її закінчення продовжити навчання.

Академічна відпустка – це форма реалізації права здобувачів фахової передвищої та вищої освіти на перерву у навчанні, що надається у зв’язку з виникненням обставин, які унеможливлюють виконання освітньо-професійної, освітньої чи наукової програми.  Для її оформлення потрібно написати заяву електронно та з додаванням файлу у форматі .pdf власноруч написаної заяви і надіслати до закладу вищої освіти

Які дії має виконати вступник (громадянин України), який завершив навчання в іноземному закладі вищої освіти та планує вступати на наступний рівень вищої освіти в Україні?

Необхідно отримати апостиль на диплом  у країні, яка видала диплом. Потім пройти процедуру нострифікації диплому в ДП “Інформаційно-іміджевий центр” протягом першого року навчання відповідно до Порядку визнання в Україні документів про середню, середню професійну, професійну освіту, виданих навчальними закладами інших держав, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 05.05.2015 № 504

Чи правомірно заклад освіти викликає на складання іспитів в інтернатурі здобувача, який перебуває за кордоном?

Після закінчення строку підготовки в інтернатурі лікарі-інтерни проходять підсумковий контроль у формі атестації для визначення знань і практичних навичок з присвоєнням звання «лікар-спеціаліст» з відповідної спеціальності згідно з Порядком проведення атестації лікарів, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.02.2019 № 446. Теоретичну частину складати можна дистанційно, практичну частину – ні

Чи може диплом про вищу (фахову передвищу) освіту закладу, який розміщений на особливо небезпечній території, замість випускника забрала інша особа?

Диплом має забрати випускник особисто або інша особа за нотаріальною довіреністю, оформленою згідно з чинним законодавством

Чи можливе переведення на бюджет внутрішньо переміщеної особи?

Так, за наявності відповідних посвідчень і бюджетних місць. Для цього необхідно звернутися до керівництва закладу вищої освіти з відповідною заявою.

Процедура переведення на бюджетні місця регулюється Порядком прийому на навчання для здобуття вищої освіти (далі — Порядок).

Відповідно до розділу ХІІ Порядку у разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення заклад вищої освіти використовує для цього вакантні місця державного (регіонального) замовлення з інших спеціальностей цієї галузі (тільки для осіб, зазначених в абзацах другому-п’ятому пункту 3 розділу), а за їх відсутності – інших галузей знань (тільки для осіб, зазначених в абзацах другому-четвертому пункту 3 розділу) цієї або іншої форми здобуття освіти (після переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених у пункті 3 розділу за відповідною спеціальністю та формою здобуття освіти), про що негайно повідомляє відповідного державного (регіонального) замовника

Студент вступив на програми підготовки доктора філософії та фахового молодшого бакалавра на бюджет. Чи має право він навчатися на двох бюджетах одночасно?

Одночасно навчатися на двох бюджетних програмах не можна згідно зі статтею 62 Закону України «Про вищу освіту» та статтею 7 розділу ІІІ Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році. Так, не допускається одночасне навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, предметними спеціальностями, освітніми програмами, рівнями, ступенями, формами здобуття освіти) за кошти державного або місцевого бюджетів, крім випадків поєднання галузей знань, спеціальностей, спеціалізацій (предметних спеціальностей) в одній освітній програмі, або здобуття ступеня магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань на основі повної загальної середньої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра), яке вважається одночасним здобуттям ступенів бакалавра та магістра

Чи можна, навчаючись на денній формі (бюджет) ступеня бакалавр, вступити на денну форму (бюджет) ступеня магістр на основі диплому бакалавра заочної форми навчання (контракт)?

Необхідно визначитись, де особа планує навчатися на бюджеті, тому що вступники не зможуть створити картку здобувача в базі ЄДЕБО, оскільки одночасно навчатися на двох бюджетних програмах не можна згідно зі статтею 62 Закону України «Про вищу освіту» та статтею 7 розділу ІІІ Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році: не допускається одночасне навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, предметними спеціальностями, освітніми програмами, рівнями, ступенями, формами здобуття освіти) за кошти державного або місцевого бюджетів, крім випадків поєднання галузей знань, спеціальностей, спеціалізацій (предметних спеціальностей) в одній освітній програмі, або здобуття ступеня магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань на основі повної загальної середньої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра), яке вважається одночасним здобуттям ступенів бакалавра та магістра

Чи має право вступник вступати на магістратуру за спеціальністю «Право» з дипломом бакалавра спеціальності «Правоохоронна діяльність»?

Вступник не має такого права.

Відповідно до абзацу 9 пункту 1 розділу II Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра з спеціальностей 081 «Право» або 293 «Міжнародне право», напрямів 6.030401 «Правознавство», 6.030202 «Міжнародне право». Вступ на спеціальність «Міжнародне право» таких обмежень не має

Чи зберігається бюджетне місце за студентом фахового коледжу після повернення з академічної відпустки?

Бюджетне місце зберігається за наявності вакантних місць

Чи правомірно, якщо військовослужбовця, який перебуває у місці дислокації, начальник частини не відпускає для складання вступних випробувань у військовий заклад в іншому населеному пункті?

Військовослужбовець під час військового стану  не має права залишити місце дислокації без дозволу командира військової частини, до якої приписаний, оформленого за  чинними в Міністерстві оборони України вимогами.

Водночас відсутнє обмеження для вибору місця вступу вступника з числа військовослужбовців  за умови дотримання Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, затвердженого наказом МОН від 27.04.2022 № 392, та Правил прийому до закладу вищої освіти за вибором вступника

Фаховий коледж відмовляється відраховувати за власним бажанням неповнолітнього після закінчення ним 2-го курсу без погодження зі  Службою у справах дітей?

Відповідно до чинних вимог коледж діє в правовому полі.

Дійсно, при відрахуванні неповнолітнього здобувача освіти заклад освіти має отримати згоду від Служби у справах дітей. Враховуючи, що здобувач освіти відраховується за власним бажанням, отримання дозволу здійснюється за власною заявою  здобувача освіти  (або його батьків) до Служби у справах дітей.  Воєнний стан на цей порядок не впливає

Хто підписує академічні довідки у разі реорганізації/ліквідації інституту, академії, університету?

У разі реорганізації/ліквідації інституту, академії, університету академічні довідки підписує голова ліквідаційної комісії

Як в умовах воєнного стану, не порушуючи вимог чинного законодавства, проводити педагогічну практику зі студентами коледжу з використанням платформи Google Classroom? Як і з ким проводити уроки, зокрема відкриті? Чи достатньо замінити ці уроки складанням плану-конспекту заняття?

Педагогічна практика з будь-якої спеціальності, яка її передбачає, проводиться у відповідному закладі освіти, з яким укладено договори як з базою практики. Це передбачено частиною першою  статті 50  Закону України “Про фахову передвищу освіту” та Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України.

Практика планується за узгодженням із базами практики в тому режимі, у якому працює база практики. Якщо навчання проводиться на платформі Google Classroom, то під час проведення уроків доцільно застосовувати відеодемонстрації та презентації порядку вироблення декоративно-прикладних зразків.

Можливості Google Classroom  дозволяють проводити заняття в режимі відео, зокрема й відкриті уроки, запросивши всіх, хто братите участь у такому уроці.

Порядок проведення занять та інших заходів у межах педагогічної практики зі специфічними особливостями спеціальності та умовами воєнного стану мають бути передбачені у відповідних методичних рекомендаціях до цього виду практики, з якими обов’язково мають бути ознайомлені студенти.

Отже, керуватися слід Законом України “Про фахову передвищу освіту”, Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, локальними (власними) положеннями (порядками) та методичними рекомендаціями

Чи можна вступати до магістратури на бюджет, якщо закінчив магістратуру раніше за контрактом?

Громадяни України мають право безплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних закладах вищої освіти на конкурсній основі, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра (підпункт 2 пункту 2 розділу ХV Закону України “Про вищу освіту”)

Якщо зареєструвалась на ЗНО з магістратури “Право”, чи можна потім скласти інше ЗНО (НМТ) на кон’юнктурні спеціальності?

Вступник має право реєструватися на ЗНО до магістратури (МКТ та МТНК) одночасно у виділений строк реєстрації на вищезазначені тести (англійська, право) в УЦОЯО.

Якщо вступник склав один із тестів, а на інший не був зареєстрований, то права повторно зареєструватися на інший вид тесту він не має

Чи обов’язково подавати особисто оригінали документів при зарахуванні на навчання за кошти державного бюджету?

Пунктом І розділу Х Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році встановлено, що подання оригіналів необхідних документів для зарахування може здійснюватися крім особистого подання шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО (або іншими засобами зв’язку, визначеними Правилами прийому у визначені терміни).

Якщо протягом трьох місяців після початку навчання від вступника не будуть отримані оригінали документів (особисто або поштовим відправленням), то наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такої особи

Працівникові закладу освіти без попередньо власноруч написаної заяви надано відпустку без збереження заробітної плати, а потім призупинено трудовий договір. Чи правомірні такі дії керівництва?

24 березня 2022 року набрав чинності Закон України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”, відповідно до статті 13 якого дія трудового договору може бути призупинена у зв’язку з військовою агресією проти України, що виключає можливість надання та виконання роботи.

Призупинення дії трудового договору означає тимчасове припинення:

  • роботодавцем – забезпечення працівника роботою;
  • працівником – виконання роботи за укладеним трудовим договором.

Призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин.

Про призупинення дії трудового договору роботодавець і працівник за можливості мають повідомити один одного у будь-який доступний спосіб.

Відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівникам на час призупинення дії трудового у повному обсязі покладається на державу, що здійснює військову агресію проти України

Чи правомірне обрання та прийняття на посаду науково-педагогічних працівників у 2022 році без проведення конкурсного відбору?

В умовах установленого з 24 лютого 2022 року воєнного стану в Україні (Укази Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022 та «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 14.03.2022 № 133/2022, від 18.04.2022 № 259/2022, від 17.05.2022 № 341/2022, від 12.08.2022 № 573/2022) практично неможливо якісно провести конкурсний відбір науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти. Тому закладам вищої освіти рекомендовано розглянути можливість продовження строків трудових договорів (контрактів) із науково-педагогічними працівниками за наявності у них педагогічного навантаження до 31 серпня 2023 року (лист Міністерства освіти і науки України від 22.03.2022 № 1/3594-22).

Керуючись рекомендаціями та принципами автономії, заклад вищої освіти при визначенні порядку продовження дії трудових договорів (контрактів) із науково-педагогічними працівниками у 2022 році може змінювати вимоги та/або процедуру конкурсного відбору із вказаною категорією працівників. Зокрема, може бути встановлена вимога подання звітів науково-педагогічними працівниками щодо виконання/невиконання досягнень у професійній діяльності, передбачених пунктами 36, 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1187, тощо

Перейти до вмісту