Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 14.07.2021
Управління Державної служби якості освіти у Львівській області

Завідувач сектору взаємодії з органами місцевого самоврядування

Кінцевий термін подачі документів
04.08.2021
Умови оплати праці
6300 грн.

надбавка за вислугу років, визначена статтею 52 Закону України «Про державну службу», надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови КМУ від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами). Безстроково, строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги :

 • вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра. У разі коли особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії «Б», здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту», така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра;
 • досвід роботи – на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.
 • вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки :

 • здійснює керівництво сектором взаємодії з органами місцевого самоврядування управління Державної служби якості освіти у Львівської області (далі – управління Служби), несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності сектору;
 • представляє інтереси управління Служби у відносинах з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, підприємствами, установами тощо;
 • забезпечує інформування громадськості про реалізацію державної політики з питань, що належать до компетенції управління Служби;
 • організовує вивчення роботи органів місцевого самоврядування з реалізації ними освітньої політики в частині забезпечення якості освіти на відповідній території згідно із законодавством про освіту;
 • забезпечує контроль за веденням обліку дітей шкільного віку в частині здійснення структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування повноважень, визначених законом;
 • забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що стосуються діяльності закладів дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти;
 • забезпечує підготовку аналітичних, довідкових та інших матеріалів з питань, що належать до компетенції сектору;
 • залучається до інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти.
Контактні дані про відповідальну особу
Мацевич Алла Анатоліївна
головний спеціаліст з питань персоналу
063-680-54-73