Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 02.07.2021
Управління Державної служби якості освіти у Волинській області

Завідувач сектору роботи з експертами

Кінцевий термін подачі документів
09.07.2021
Умови оплати праці
6300 грн.

Надбавка за вислугу років (за наявності стажу державної служби). Надбавка за ранг державного службовця. Премія, надбавка за інтенсивність праці (у разі встановлення). Безстроково; строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги :

 • Вища освіта в галузі знань «Освіта/Педагогіка» за ступенем не нижче магістра.
 • Досвід роботи – досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід роботи в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та педагогічний досвід не менше двох років.
 • Вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки :

 • Розподіл обов’язків між працівниками сектору, координація та контроль їх діяльності; організація та скликання нарад з питань, що належать до компетенції сектору; вживання заходів щодо вдосконалення організації роботи сектору.
 • Організація та контроль за навчанням експертів, що залучатимуться до проведення інституційних аудитів закладів освіти та сертифікації педагогічних працівників.
 • Участь у сертифікації педагогічних працівників відповідно до закону. Здійснення організації роботи інтегрованих груп з числа вчителів, які пройшли сертифікацію та експертів, які брали в ній участь, для напрацювання пропозицій щодо удосконалення методики та інструментарію експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації.
 • Надання рекомендацій закладам освіти (крім закладів вищої освіти) щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Здійснення в межах повноважень комунікації із закладами загальної середньої освіти, інформування закладів освіти, учасників освітнього процесу з питань розбудови системи забезпечення якості освіти. Здійснення аналізу роботи закладів освіти щодо дотримання вимог нормативно-правових актів, надання оцінки відповідності їх діяльності державним стандартам і вимогам, внесення пропозицій стосовно усунення негативних і поширення позитивних тенденцій у розвитку освіти (крім закладів вищої освіти).
 • Участь у межах своєї компетенції:
  • у проведенні планових та позапланових інституційних аудитів закладів освіти (крім закладів вищої освіти);
  • у здійсненні планових заходів державного нагляду (контролю) закладів освіти;
  • у здійсненні аналізу діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань освіти (за наявності) у порядку, визначеному МОН, в частині, що стосується дотримання законодавства з питань освіти і забезпечення якості освіти на відповідній території, та надання їм відповідних висновків і рекомендацій;
  • у проведенні моніторингу якості освітньої діяльності та якості освіти у порядку, визначеному законодавством. Складання у випадках, передбачених Законом, протоколів про адміністративні правопорушення.
 • Узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції сектору, розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавчих актів.
 • Здійснення за дорученням Голови Служби контролю за дотриманням вимог щодо організації зовнішнього незалежного оцінювання.
 • Організація та контроль своєчасного та якісного розгляду працівниками сектору депутатських звернень, запитів, а також листів та інших документів й матеріалів, що надходять до управління Служби від центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів управління освітою, закладів освіти, організацій та установ з питань, які стосуються компетенції сектору.
 • Організація та контроль розгляду працівниками сектору запитів на публічну інформацію, звернення  громадян з питань, що стосуються компетенції сектору, розроблення в установленому порядку відповідних проєктів документів, інших матеріалів за результатами проведеної роботи. Забезпечення захисту персональних даних.
 • Організація заходів щодо налагодження та розвитку міжнародного співробітництва в межах компетенції сектору. Забезпечення інформування громадськості про реалізацію державної політики з питань, що належать до повноважень управління Служби.
Контактні дані про відповідальну особу
Тарасюк Аліна Геннадіївна
головний спеціаліст з питань персоналу
(095)-407-45-42
Перейти до вмісту