Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 28.07.2021
Управління Державної служби якості освіти у Житомирській області

Завідувач сектору інформаційно-організаційного забезпечення

Кінцевий термін подачі документів
20.08.2021
Умови оплати праці
6300 грн

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами). Безстроково. Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

 • вища, за освітнім ступенем не нижче магістра.
 • досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років .
 • вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки:

 • організація роботи сектору інформаційно-організаційного забезпечення управління Служби (далі – Сектор) та його керівництво.
 • здійснює:
  • моніторинг та контроль щодо стану виконання управлінських рішень та контрольних документів, організацію документообігу, методичне керівництво за формуванням справ в управлінні Служби та його структурних підрозділах, нагляд за станом зберігання документаційного фонду управління Служби та користування ним;
  • формування інструкції з діловодства, номенклатури справ управління Служби, складання описів справ та їх зберігання до передачі на державне зберігання до фондів архіву;
  • інформаційне наповнення офіційного сайту Державної служби якості освіти України, офіційної сторінки у мережі Facebook управління Служби та YouTube каналу матеріалами, підготовленими структурними підрозділами та підготовку інформаційних стрічок новин;
  • організаційне забезпечення проведення особистого прийому громадян керівництвом управління Служби
  • контроль за оформленням документів, що подаються на підпис керівництву, та документів, призначених для відправлення, а також за строками виконання документів.
 • веде діловодство та архівне зберігання документів в управлінні Служби відповідно до встановлених правил. 
 • надає методичну допомогу в складенні номенклатури справ структурних підрозділів, формуванні справ та забезпеченні методичного керівництва і нагляду за формуванням їх в структурних підрозділах, організовує нагляду за станом збереження документаційного фонду управління Служби в електронній (паперовій) формах та користуванні ним, реалізовує політику єдиного сховища електронних документів.
 • веде облік документів, запитів на публічну інформацію, звернень та скарг громадян.
 • забезпечує: 
  • контроль за виконанням структурними підрозділами положень інструкції з діловодства управління Служби;
  • проведення заходів, упровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні Служби.
 • розробляє проєкти наказів, аналітичних, довідкових та інших матеріалів з питань, віднесених до компетенції Сектору.
 • формує та узагальнює звітність за напрямами діяльності Сектору.
 • планує роботу Сектору і забезпечує виконання перспективних і поточних планів його роботи.
Контактні дані про відповідальну особу
Господарчук Марія Миколаївна
головний спеціаліст з питань персоналу
0982740637