Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 02.11.2021
Управління Державної служби якості освіти у Луганській області

Завідувач сектору інформаційно-організаційного забезпечення

Кінцевий термін подачі документів
10.11.2021
Умови оплати праці
6 300 грн.

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами). Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: безстроково; строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

 1. Освіта вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра. 
 2. Досвід роботи –  досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.
 3. Вільне володіння державною мовою – вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки:

 1. Забезпечує виконання сектором інформаційно-організаційного забезпечення (далі – Сектор) управління Державної служби якості освіти у Луганській області (далі – управління Служби) Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України, наказів Міністерства освіти і науки України, доручень Міністра освіти і науки України, його заступників, наказів Служби, доручень Голови Служби, доручень начальника управління Служби, розпоряджень голови Луганської обласної державної адміністрації – обласної військово-цивільної організації.
 2. Здійснює:
  • керівництво діяльністю Сектору, планує його роботу;
  • взаємодію з управлінням організаційно-документального забезпечення, відділом комунікацій та міжнародного співробітництва Державної служби якості освіти України, іншими структурними підрозділами, органами місцевого самоврядування, територіальними підрозділами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями, з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів;
  • моніторинг та контроль щодо стану виконання управлінських рішень та контрольних документів, організацію документообігу, методичне керівництво за формуванням справ в управлінні Служби та його структурних підрозділах, нагляд за станом зберігання документаційного фонду управління Служби та користування ним;
  • формування інструкції з діловодства, номенклатури справ управління Служби, складання описів справ та їх зберігання до передачі на державне зберігання до фондів архіву;
  • інформаційне наповнення офіційного сайту Державної служби якості освіти України, офіційної сторінки у мережі Facebook управління Служби та YouTube каналу матеріалами, підготовленими структурними підрозділами та підготовку інформаційних стрічок новин;
  • організаційне забезпечення проведення особистого прийому громадян керівництвом управління Служби;
  • контроль за оформленням документів, що подаються на підпис керівництву, та документів, призначених для відправлення, а також за строками виконання документів.

 

 1. Забезпечує ведення діловодства та архівного зберігання документів в управлінні Служби відповідно до встановлених правил.
 2. Формує проєкти річних планів роботи за пропозиціями структурних підрозділів управління Служби та головного спеціаліста з питань персоналу, головного спеціаліста – юрисконсульта (відповідно до розподілу обов’язків) та подає на затвердження начальнику управління Служби.
 3. Надає методичну допомогу в складанні номенклатури справ структурних підрозділів, формуванні справ та забезпеченні методичного керівництва і нагляду за формуванням їх в структурних підрозділах, організовує нагляду за станом збереження документаційного фонду управління Служби в електронній (паперовій) формах та користуванні ним, реалізує політику єдиного сховища електронних документів.
 4. Веде облік документів, запитів на публічну інформацію, звернень та скарг громадян.
 5. Забезпечує:
  • контроль за виконанням структурними підрозділами положень інструкції з діловодства управління Служби;
  • проведення заходів, впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні Служби.
 1. Розробляє проєкти наказів, аналітичних, довідкових та інших матеріалів з питань, віднесених до компетенції Сектору.
 2. Дотримується вимог Інструкції з діловодства та Правил внутрішнього службового розпорядку управління Служби, трудової та виконавської дисципліни, вимог охорони праці на робочому місці та пожежної безпеки, дбає про особисту безпеку та здоров’я.
Контактні дані про відповідальну особу
Щєтініна Світлана Євгенівна
головний спеціаліст з питань персоналу
+ 38 066 51 51 979
Перейти до вмісту