Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 15.09.2021
Управління Державної служби якості освіти у Харківській області

Завідувач сектору інформаційно-організаційного забезпечення

Кінцевий термін подачі документів
22.09.2021
Умови оплати праці
6 300,00 грн.

надбавки та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами). Безстроково; строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

 • вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра
 • досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
 • вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки:

 • забезпечує виконання сектором інформаційно-організаційного забезпечення (далі – Сектор) управління Державної служби якості освіти у Харківській області (далі – управління Служби) Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України, наказів Міністерства освіти і науки України, доручень Міністра освіти і науки України, його заступників, наказів Служби, доручень Голови Служби, доручень начальника управління Служби, розпоряджень Харківської обласної державної адміністрації та рішень Харківської обласної ради.
 • здійснює керівництво діяльністю Сектору, планує його роботу, забезпечує виконання перспективних і поточних планів роботи, сприяє створенню належних умов праці в Секторі.
 • визначає завдання і розподіляє обов’язки в Секторі з подальшим погодженням їх із начальником управління Служби, аналізує результати роботи і вживає заходів щодо підвищення ефективності діяльності Сектору, забезпечує дотримання його працівниками Правил внутрішнього службового розпорядку.
 • забезпечує розроблення в управлінні Служби єдиного порядку документування управлінської інформації та роботи з документами незалежно від форми їх створення; здійснює  розроблення номенклатури справ управління Служби.
 • контролює дотримання структурними підрозділами управління Служби вимог Інструкції з діловодства і національних стандартів та строків виконання основних документів; готує начальнику управління Служби інформацію про стан виконання документів структурними підрозділами управління Служби.
 • формує проекти річних планів роботи за пропозиціями структурних підрозділів управління Служби та головного спеціаліста з питань персоналу, головного спеціаліста-юрисконсульта, головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції (відповідно до розподілу обов’язків) та подає на затвердження начальнику управління Служби.
 • здійснює організаційні заходи із підготовки організаційно-розпорядчих нарад начальника управління Служби, а також контроль та узагальнення реалізації доручень, виданих за підсумками нарад.
 • готує проекти наказів управління Служби, інформації, довідок, службових записок з питань інформаційно-організаційної роботи.
 • взаємодіє в межах повноважень з відділами та секторами управління Служби, головним спеціалістом з питань персоналу, головним спеціалістом-юрисконсультом, головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції.
 • дотримується вимог Інструкції з діловодства та Правил внутрішнього службового розпорядку управління Служби, трудової та виконавської дисципліни, вимог охорони праці на робочому місці та пожежної безпеки, дбає про особисту безпеку та здоров’я.
Контактні дані про відповідальну особу
Мариніна Антуанетта Маратівна
головний спеціаліст з питань управління персоналом
+38 097 99 383 22
Перейти до вмісту