Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 10.03.2023
Управління Державної служби якості освіти у Тернопільській області

Завідувач сектору інформаційно-організаційного забезпечення

Кінцевий термін подачі документів
13.03.2023
Умови оплати праці
6 700 грн.

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу», надбавка за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами). Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: на період дії воєнного стану та до дня визначення переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства. Граничний строк перебування на посаді становить 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

  • вища освіта за освітнім ступенем магістра, спеціаліста;
  • досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років;
  • вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки:

– забезпечення виконання закріплених за сектором напрямів роботи та організацію єдиного порядку документування інформації і роботи з документами

– керівництво та організація роботи сектору:

– встановлення в управлінні Служби єдиного порядку документування інформації і роботи з документами, у тому числі із застосуванням електронного документообігу;

– здійснення контролю за забезпеченням єдиного порядку документування, організацією роботи з документами, побудови інформаційно-пошукових систем, а також контроль за виконанням і підготовкою документів;

– узагальнення пропозиції структурних підрозділів управління Служби щодо річного, квартального та місячного планів роботи, складає проекти цих планів та, при необхідності, проводить їх коректування в процесі роботи;

– розроблення номенклатури справ управління Служби та подача її на затвердження в установленому порядку, формування справ відповідно до затвердженої номенклатури справ управління Служби, зберігання службової документації і справ відповідно до Інструкції з діловодства в управлінні Служби та передача їх до архіву управління Служби;

– контроль за правильністю складання, оформлення, використання документів і організацією процесів діловодства в управлінні Служби відповідно до державних стандартів на організаційно-розпорядчу документацію та Інструкції з діловодства, правильним формуванням та зберіганням матеріалів, своєчасним передаванням їх до архіву, підготовкою довідок про додержання строків виконання документів

Забезпечення організації своєчасного оброблення одержаної та відправленої кореспонденції, її доставку за призначенням;

– впровадження електронного документообігу й розвитку системи документації;

– забезпечення організації дотримання вимог чинного законодавства з питань доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Управління;

– забезпечення організації роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів до встановлених граничних строків їх зберігання;

– здійснення інформаційного супроводу та організаційного забезпечення діяльності управління Служби щодо виконання вимог чинного законодавства України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Державної служби якості освіти України;

– організаційно-технічне забезпечення конференцій, брифінгів, зустрічей, семінарів тощо;

– організація підготовки та проведення засідань колегії управління Служби, нарад, інших заходів, що проводяться начальником та заступником начальника управління Служби;

– організація та контроль за своєчасним та якісним розглядом працівниками сектору доручень та звернень від органів державної влади та місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій, громадян з напряму діяльності сектору, підготовка проектів відповідних рішень з питань, що належать до його компетенції.

Контактні дані про відповідальну особу
Бругер Надія Петрівна
головний спеціаліст з питань персоналу
097-57-38-358, (0352) 22-04-04
Перейти до вмісту