• Головна /
 • Вакансії /
 • Завідувач сектору фінансово-бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер
Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 24.12.2021
Управління Державної служби якості освіти у Луганській області

Завідувач сектору фінансово-бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер

Кінцевий термін подачі документів
04.01.2022
Умови оплати праці
6 300 грн.

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами). Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: безстроково; строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

 1. Вища освіта фінансово-економічного спрямування за освітнім ступенем не нижче магістра. 
 2. Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.
 3. Вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки:

 1. Здійснює керівництво діяльністю сектору фінансово-бухгалтерського обліку та звітності (далі – Сектор) управління Державної служби якості освіти у Луганській області (далі – Управління), сприяє створенню належних умов праці в Секторі.
 2. Забезпечує:
  • ведення бухгалтерського обліку;
  • цільове та ефективне використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереження майна;
  • проведення розрахунків при здійсненні оплати за товари, роботи та послуги, відповідність перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;
  • керівництво Управління у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан Управління, результати діяльності та рух бюджетних коштів, які формуються в процесі роботи та подання до органів казначейства.
 1. Організовує:
  • складання фінансової звітності в Управлінні;
  • організовує списання (передачі) рухомого та нерухомого майна бюджетної установи;
 1. Здійснює контроль за:
  • відображенням у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності Управління, для оперативного управління бюджетними призначеннями, фінансовими та матеріальними ресурсами;
  • дотриманням бюджетного законодавства під час взяття та виконання бюджетних зобов’язань, їх своєчасної реєстрації в органах Державної казначейської служби для проведення платежів відповідно до зареєстрованих бюджетних зобов’язань та бюджетних асигнувань, достовірного та у повному обсязі відображення даних операцій у бухгалтерському обліку й звітності;
  • розробкою та впровадженням заходів щодо дотримання державної та фінансової дисципліни;
  • веденням бухгалтерського обліку відповідно до вимог нормативно-правових актів щодо порядку ведення бухгалтерського обліку;
  • забезпеченням достовірності та правильності оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних та фінансових зобов’язань;
  • дотриманням вимог нормативно-правових актів щодо використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів для проведення господарських операцій; інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;
  • станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості;
  • своєчасним та в повному обсязі перерахуванням податків та зборів (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів.
 1. Готує пропозиції щодо затвердження кошторисних призначень з оплати праці працівників Управління, здійснення контролю руху грошових коштів та матеріальних ресурсів Управління, пропозицій до бюджетного запиту на наступний календарний рік та звіту за минулі періоди, надання пропозицій до проєктів планів основних заходів Управління та державних цільових програм з питань фінансової діяльності.
 2. Дотримується вимог законодавства   під час здійснення попередньої оплати за товари, роботи та послуги  у разі їх закупівлі за бюджетні кошти.
 3. Розробляє та здійснює заходи щодо дотримання та підвищення рівня фінансово – бюджетної дисципліни працівників Сектору Управління.
Контактні дані про відповідальну особу
Щєтініна Світлана Євгенівна
головний спеціаліст з питань персоналу
+ 38 066 51 51 979