• Головна /
 • Вакансії /
 • Завідувач сектору фінансово – бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер
Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 18.08.2021
Управління Державної служби якості освіти у Київській області

Завідувач сектору фінансово – бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер

Кінцевий термін подачі документів
27.08.2021
Умови оплати праці
6 300 грн.

надбавки, доплати та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами). Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: безстроково; строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

 • освіта вища, ступінь вищої освіти не нижче магістра (фінансово-економічного спрямування)
 • досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
 • вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки:

 • здійснює керівництво діяльністю сектору, сприяє створенню належних умов праці в секторі.
 • забезпечує ведення бухгалтерського обліку.
 • забезпечує цільове та ефективне використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереження майна.
 • організовує складання фінансової звітності в управлінні Служби.
 • організовує списання (передачі) рухомого та нерухомого майна бюджетної установи.
 • забезпечує проведення розрахунків при здійсненні оплати за товари, роботи та послуги, відповідність перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди.
 • здійснює контроль за відповідністю взятих бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми та відповідністю платежів, взятим бюджетним зобов’язанням та асигнуванням.
 • здійснює контроль за станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості.
 •  дотримується вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати за товари, роботи та послуги  у разі їх закупівлі за бюджетні кошти.
 •  розробляє та здійснює заходи щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників сектору.
Контактні дані про відповідальну особу
Кохан Оксана Григорівна
завідувач сектору управління персоналом
+380 (68) 207 79 96