Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 02.07.2021
Управління Державної служби якості освіти у Волинській області

Заступник начальника відділу інституційного аудиту

Кінцевий термін подачі документів
09.07.2021
Умови оплати праці
6700 грн.

Надбавка за вислугу років (за наявності стажу державної служби). Надбавка за ранг державного службовця. Премія, надбавка за інтенсивність праці (у разі встановлення). Безстроково; строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги :

 • Вища освіта в галузі знань «Освіта/Педагогіка» за ступенем не нижче магістра.
 • Досвід роботи – досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід роботи в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та педагогічний досвід не менше двох років. 
 • Вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки :

 • Координація та контроль за діяльністю працівників відділу; організація та скликання нарад з питань, що належать до компетенції відділу; вживання заходів щодо вдосконалення організації роботи відділу. Заміщення начальника відділу на час його тимчасової відсутності.
 • Контроль за організацією та проведенням планових, позапланових інституційних аудитів закладів освіти (крім закладів вищої освіти).
 • Здійснення у межах повноважень, передбачених законом, планових заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів загальної середньої освіти  щодо дотримання ними вимог законодавства про освіту та розроблення обов’язкових для виконання ними розпоряджень щодо виявлених порушень у визначені строки.
 • Складання у випадках, передбачених законом, протоколів про адміністративні правопорушення.
 • Надання рекомендацій закладам освіти (крім вищої освіти) щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Здійснення в межах повноважень комунікації із закладами освіти, інформування закладів освіти, учасників освітнього процесу з питань розбудови системи забезпечення якості освіти. Здійснення аналізу роботи закладів освіти щодо дотримання вимог нормативно-правових актів, надання оцінки відповідності їх діяльності державним стандартам і вимогам, внесення пропозицій стосовно усунення негативних і поширення позитивних тенденцій у розвитку освіти (крім закладів вищої освіти). Здійснення за дорученням Голови Служби контролю за дотриманням вимог щодо організації зовнішнього незалежного оцінювання.
 • Участь у межах своєї компетенції:
  • у проведенні планових, позапланових інституційних аудитів закладів освіти (крім закладів вищої освіти);
  • у здійсненні заходів державного нагляду (контролю) закладів освіти;
  • у здійсненні аналізу діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань освіти (за наявності) у порядку, визначеному МОН, в частині, що стосується дотримання законодавства з питань освіти і забезпечення якості освіти на відповідній території, та надання їм відповідних висновків і рекомендацій;
  • у здійсненні сертифікації педагогічних працівників відповідно до Закону;
  • у проведенні моніторингу якості освітньої діяльності та якості освіти у порядку, визначеному законодавством.
 • Узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу, розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавчих актів.
 • Узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу, розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавчих актів.
 • Організація й контроль розгляду працівниками відділу депутатських звернень, запитів, а також листів та інших документів і матеріалів, що надходять до управління Служби від центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів управління освітою, закладів освіти, організацій та установ з питань, які стосуються компетенції відділу.
 • Організація та контроль розгляду працівниками відділу запитів на публічну інформацію, звернення  громадян з питань, що стосуються компетенції відділу, розроблення в установленому порядку відповідних проєктів документів, інших матеріалів за результатами проведеної роботи. Забезпечення захисту персональних даних.
 • Організація та контроль заходів щодо налагодження та розвитку міжнародного співробітництва в межах компетенції відділу. Забезпечення інформування громадськості про реалізацію державної політики з питань, що належать до повноважень управління Служби.
Контактні дані про відповідальну особу
Тарасюк Аліна Геннадіївна
головний спеціаліст з питань персоналу
(095)407-45-42
Перейти до вмісту