Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 19.08.2021
Управління Державної служби якості освіти у Запорізькій області

Заступник начальника відділу інституційного аудиту

Кінцевий термін подачі документів
26.08.2021
Умови оплати праці
6700,00 грн.

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу», надбавка за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами). Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: безстроково строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

 • вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра. 
 • досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.
 • вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки:

 • бере участь у проведенні інституційних аудитів закладів освіти (крім закладів вищої освіти);
 • бере участь у заходах державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти (крім закладів вищої освіти) щодо дотримання ними вимог законодавства про освіту;
 • бере участь в організації сертифікації педагогічних працівників;
 • вивчає роботу органів місцевого самоврядування з реалізації ними освітньої політики в частині забезпечення якості освіти на відповідній території згідно із законом;
 • забезпечує надання рекомендацій закладам освіти (крім закладів вищої освіти) щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • забезпечує розгляд звернень громадян, запитів на отримання публічної інформації з питань віднесених до повноважень управління Державної служби якості освіти у Запорізькій області (далі – управління Служби);
 • забезпечує підготовку аналітичних, довідкових та інших матеріалів з питань, що належать до компетенції управління Служби;
 • може виконувати обов’язки начальника Відділу на період його відсутності;
 • здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
Контактні дані про відповідальну особу
Тітаренко Оксана Вікторівна
головний спеціаліст з питань персоналу
(095) 71 70 280