Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 10.08.2021
Управління Державної служби якості освіти у Закарпатській області

Заступник начальника відділу інституційного аудиту

Кінцевий термін подачі документів
17.08.2021
Умови оплати праці
6700 грн.

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами) Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: Безстроково; строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки 

Кваліфікаційні вимоги:

 • освіта вища, ступінь вищої освіти не нижче магістра.
 • досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.
 • вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки:

 • Формує:
  • проєкти  перспективного та річного планів проведення інституційних аудитів закладів загальної середньої освіти;
  • зміни до затверджених річного та перспективного планів проведення інституційних аудитів у випадках, передбачених законодавством;
  • проєкти  звітів про виконання річного плану проведення інституційних аудитів у закладах освіти.
  • Організовує і проводить інституційний аудит закладів освіти (крім закладів вищої освіти).
 • Здійснює:
   • заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти (крім закладів вищої освіти), інших суб’єктів освітньої діяльності  щодо дотримання ними вимог законодавства про освіту та надання обов’язкових до виконання розпоряджень щодо усунення виявлених порушень;
   • аналіз (вивчення) діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань освіти (за наявності) в частині, що стосується дотримання вимог законодавства з питань освіти і забезпечення якості освіти на відповідній території та надає за результатами його здійснення висновки і рекомендації.
 • Надає:
   • рекомендації закладам освіти (крім закладів вищої освіти) щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
   • консультаційну допомогу закладам освіти з питань проведення інституційного аудиту;
   • за результатами проведеного інституційного аудиту рекомендації закладу освіти та його засновнику щодо підвищення якості освітньої діяльності закладу освіти і вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти для забезпечення ефективної роботи та сталого розвитку закладу освіти.
 • Бере  участь  у:
   • розробленні пропозицій Державній службі якості освіти України  щодо вдосконалення нормативно-правових актів, що стосуються діяльності відділу інституційного аудиту.
   • сертифікації педагогічних працівників відповідно до законодавства
 • Складає:
  • документацію за результатами інституційного аудиту (акт перевірки; розпорядження про усунення порушень вимог законодавства (у разі їх наявності); анкети оцінювання роботи експертної групи; аналітичних довідок; звіту про проведення інституційного аудиту; висновку про якість освітньої діяльності закладу освіти, внутрішню систему забезпечення якості освіти; рекомендацій щодо вдосконалення діяльності закладу освіти);
  • у випадках, передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення;
  • проєкти  організаційно – розпорядчих документів з питань діяльності відділу інституційного аудиту.
 • Розглядає звернення громадян, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань, що належать до компетенції відділу інституційного аудиту.
 • Проводить семінари і консультації з питань, що належать до компетенції відділу інституційного аудиту.
Контактні дані про відповідальну особу
Козак Тетяна Михайлівна
головний спеціаліст з питань персоналу
+38(050)1309742