Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 14.03.2023
Управління Державної служби якості освіти у Київській області

Заступник начальника відділу інституційного аудиту

Кінцевий термін подачі документів
21.03.2023
Умови оплати праці
7 100 грн.

надбавка за вислугу років відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами). Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: на період дії воєнного стану та до дня визначення переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства. Граничний строк перебування на посаді становить 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

 1. Освіта – вища за освітнім ступенем не нижче магістра. 
 2. Досвід роботи –досвід роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.
 3. Володіння державною мовою – вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки:

 1. Координує роботу відділу.
 2. Проводить інституційні аудити закладів освіти (крім закладів вищої освіти).
 3. Надає рекомендації місцевим органам управління освітою щодо удосконалення їхньої роботи, приведення управлінських процесів у відповідність із вимогами законодавства, підвищення якості освіти і освітньої діяльності підпорядкованих закладів освіти.
 4. Розробляє проєкти розпорядчих документів, аналітичних, довідкових та інших матеріалів з питань освіти.
 5. Здійснює заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти (крім закладів вищої освіти), інших суб’єктів освітньої діяльності щодо дотримання ними вимог законодавства про освіту та надання обов’язкових до виконання розпоряджень щодо усунення виявлених порушень.
 6. Здійснює аналіз (вивчення) діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань освіти (за наявності) в частині, що стосується дотримання вимог законодавства з питань освіти і забезпечення якості освіти на відповідній території та надання за результатами його здійснення висновків і рекомендацій.
 7. Проводить моніторинг якості освітньої діяльності та якості освіти.
 8. У випадках передбачених законом складає протоколи про адміністративні правопорушення.
 9. Розглядає депутатські звернення, запити, а також листи та інші документи і матеріали, які надходять до управління Служби від центральних та місцевих органів виконавчої влади, їх територіальних органів, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів управління освітою, закладів освіти, інших організацій та установ, запитів про надання публічної інформації, звернень громадян тощо.
Контактні дані про відповідальну особу
ГУЗЬ Юлія Вікторівна
головний спеціаліст відділу інституційного аудиту
+38 093 22 44 616