• Головна /
 • Вакансії /
 • Заступник начальника відділу інституційного аудиту управління Державної служби якості освіти у Донецькій області
Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 27.10.2021
Управління Державної служби якості освіти у Донецькій області

Заступник начальника відділу інституційного аудиту управління Державної служби якості освіти у Донецькій області

Кінцевий термін подачі документів
03.11.2021
Умови оплати праці
6700,00 грн.

надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами) Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: строково; строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

 1. Вища освіта не нижче магістра (спеціаліста) 
 2. Досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій належно від форми власності не менше двох років
 3. Вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки:

 • керівництво та організація роботи відділу:
  • забезпечення виконання завдань і функцій, покладених на відділ;
  • забезпечення виконання плану роботи управління Служби з питань, що стосуються роботи відділу;
  • надання у межах повноважень обов’язкових до виконання державними службовцями і працівниками управління Служби доручень, що стосуються компетенції відділу;
  • здійснення організації і контролю за виконанням наказів та доручень Державної служби якості освіти України і управління Служби;
  • здійснення моніторингу та контролю за виконанням працівниками відділу посадових обов’язків, Правил внутрішнього службового розпорядку;
  • проведення інституційних аудитів закладів освіти (крім закладів вищої);
 • забезпечення надання рекомендацій закладам освіти (крім закладів вищої освіти) щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • взаємодія з місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, а також підприємствами, установами, організаціями у Донецькій області;
 • організація вивчення роботи органів місцевого самоврядування з реалізації ними освітньої політики в частині забезпечення якості освіти на відповідній території згідно із законодавством про освіту;
 • забезпечення надання рекомендацій органам управління освітою щодо удосконалення їхньої роботи, приведення управлінських процесів у відповідність із вимогами законодавства, підвищення якості освіти і освітньої діяльності підпорядкованих закладів освіти;
 • здійснення за наказом Голови Служби державного нагляду (контролю) на території, не віднесеній до повноважень управління Служби;
 • забезпечення надання розпорядчих документів, аналітичних, довідкових та інших матеріалів з питань освіти;
 • складання у випадках, передбачених законом, протоколів про адміністративні правопорушення;
 • забезпечення надання роз’яснень з питань, що відносяться до повноважень, розгляд звернень громадян, проведення особистого прийому громадян.

 

Контактні дані про відповідальну особу
Гаврикова Людмила Миколаївна
головний спеціаліст з питань персоналу
097-673-77-91
Перейти до вмісту