• Головна /
 • Вакансії /
 • Головний спеціаліст відділу контролю, організаційного та документального забезпечення управління організаційно-документального забезпечення
Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 10.06.2021
Апарат Державної служби якості освіти України

Головний спеціаліст відділу контролю, організаційного та документального забезпечення управління організаційно-документального забезпечення

Кінцевий термін подачі документів
16.06.2021
Умови оплати праці
8500 грн

Надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами). Безстроково; строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги :

 • Вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра;
 • Досвід роботи – не потребує
 • Вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки :

 • Приймання, реєстрація, ведення обліку документів, що містять службову інформацію, формування справ, розмноження та відповідальність за їх використання та знищення;
 • організація роботи пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • опрацювання, систематизація, аналіз запитів на інформацію та контроль щодо їх задоволення відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
 • участь у формуванні та узагальненні річного плану роботи Служби;  
 • участь в узагальненні річного інформаційно-аналітичного звіту про роботу Служби та річного (піврічного) звіту про стан виконання плану роботи Служби на рік; 
 • участь у здійснені моніторингу щодо стану виконання плану Служби;
 • участь в організації документообігу, у тому числі з використанням системи електронного документообігу, здійснює інформаційну взаємодію з органами виконавчої влади та іншими державними установами через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади; 
 • підготовка проектів регламентуючих та розпорядчих документів з питань, що стосуються компетенції відділу;
 • підготовка аналітичних, довідкових та інших інформаційних матеріалів з питань, що стосуються його компетенції;
 • участь у роботі постійно діючої експертної комісії  Служби з проведення експертизи цінності документів, а також організаційне забезпечення роботи цього дорадчого органу Служби;
 • розгляд запитів на публічну інформацію, звернень громадян з питань, що стосуються його компетенції, та підготовка в установленому порядку відповідних  проектів документів, інших матеріалів за результатами проведеної роботи.
Контактні дані про відповідальну особу
Величко Ірина Валеріївна
Головний спеціаліст відділу управління персоналом
044–236-33-29
Перейти до вмісту