• Головна /
 • Вакансії /
 • Провідний спеціаліст відділу взаємодії з органами місцевого самоврядування, моніторингу та позапланового контролю
Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 01.12.2021
Управління Державної служби якості освіти у Миколаївській області

Провідний спеціаліст відділу взаємодії з органами місцевого самоврядування, моніторингу та позапланового контролю

Кінцевий термін подачі документів
14.12.2021
Умови оплати праці
5100,00 грн.

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами). Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: безстроково строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

 1. Вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра
 2. Досвід роботи не потребує
 3. Вільне володіння державною мовою

 

Посадові обов’язки:

 1. Проведення в установленому порядку зовнішнього моніторингу якості освітньої діяльності та якості освіти на локальному і регіональному рівнях (далі – Моніторингу), у тому числі за ініціативою заклади освіти, їх засновники або уповноважені ними особи;
 2. Проведення відповідних моніторингових досліджень загальнодержавного рівня (за дорученням Державної служби якості освіти України);
 3. Взаємодія з:
  • ініціаторами проведення Моніторингу, визначеними законодавством, щодо визначення виду і рівня моніторингу, закладу(ів) освіти, в якому(их) він проводитиметься, порядку оприлюднення результатів моніторингу (інформування про результати моніторингу); підготовки та надання відповідних пропозицій, у тому числі щодо ресурсів, необхідних для проведення моніторингу в установленому порядку;
  • закладами вищої освіти, Миколаївським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти щодо здійснення науково-методичного супроводу моніторингових досліджень.
 1. Здійснення:
  • визначення мети та завдань Моніторингу; розрахунку і формування вибірки, оцінки її репрезентативності;
  • визначення критеріїв і показників оцінювання результатів дослідження;
  • розробки Програми Моніторингу;
  • збору та оброблення результатів Моніторингу;
  • аналізу та інтерпретації результатів Моніторингу;
  • оприлюднення результатів Моніторингу (у визначеному порядку).
 1. Підготовка статистичних, аналітичних, довідкових та інших матеріалів з питань, що належать до повноважень;
 2. Участь у:
  • інституційних аудитах закладів загальної середньої освіти;
  • планових і позапланових заходах державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти (крім вищої) щодо дотримання ними вимог законодавства про освіту;
  • роботі конкурсних комісій з обрання директорів закладів загальної середньої освіти за дорученням начальника управління Державної служби якості освіти у Миколаївській області.
 1. Комунікація із закладами освіти (крім закладів вищої освіти) стосовно організації і проведення внутрішніх моніторингів, підвищення якості освітньої, управлінської діяльності, розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти; підготовка та надання рекомендацій, консультацій із зазначених питань.
 2. Використання інформаційної системи Державної служби якості освіти України для здійснення державного нагляду (контролю), виконання інших завдань;
 3. Розгляд у межах повноважень запитів про надання публічної інформації, звернень громадян.
Контактні дані про відповідальну особу
Огер Ольга Василівна
головний спеціаліст з питань персоналу
0958860668