Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 02.07.2021
Управління Державної служби якості освіти у Черкаській області

Провідний спеціаліст сектору роботи з експертами

Кінцевий термін подачі документів
12.07.2021
Умови оплати праці
5100,00 грн.

надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами) Безстроково; строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги :

 • Вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра 
 • Досвід роботи не потребує
 • Вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки :

 • Здійснення технічного, інформаційно-консультативного забезпечення підготовки експертів для проведення інституційного аудиту та заходів державного нагляду за діяльністю закладів освіти (крім закладів вищої освіти) щодо дотримання ними вимог законодавства про освіту, а також експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації;
 • участь у реалізації заходів щодо підготовки експертів для проведення інституційного аудиту закладів освіти (крім закладів вищої освіти), сертифікації педагогічних працівників, зокрема забезпечення технічного, інформаційного, консультаційного супроводу навчання експертів;
 • участь у реалізації заходів щодо підготовки, проведення, інформування працівників управління, учасників освітнього процесу, експертів, стейкхолдерів щодо їх участі у заходах, публічних громадських обговореннях, онлайн-конференціях, тощо з питань, що належать до компетенції сектору;
 • ведення реєстру експертів Черкаської області, які можуть залучатись до проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти та оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації;
 • консультаційна допомога працівникам місцевих органів управління освітою, закладів освіти (крім закладів вищої освіти), підприємств, організацій, установ, громадянам із питань, що належать до компетенції сектору;
 • участь у розробці пропозицій до положень, методик, інструментарію, проєктів розпорядчих документів, аналітичних, методичних, довідкових та інших матеріалів з питань освіти, що належать до компетенції Сектору;
 • участь у забезпечені технічного, інформаційно-методичного, консультаційного супроводу проведення: інституційних аудитів; планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) закладів освіти; здійснення моніторингу якості освіти і освітньої діяльності у межах своєї компетенції; вивчення діяльності органів місцевого самоврядування з реалізації ними державної політики у сфері освіти в частині забезпечення якості освіти на відповідній території згідно із законом;
 • занесення до відповідних інформаційних / інтегрованих аналітичних систем інформації та результатів проведення планових та позапланових інституційних аудитів, планових а позапланових заходів державного нагляду (контролю) закладів освіти;
 • участь у розробці перспективних та поточних планів роботи сектору.
Контактні дані про відповідальну особу
Вірьовкіна Наталія Миколаївна
головний спеціаліст з питань персоналу
(0472) 31-66-87
Перейти до вмісту