• Головна /
 • Вакансії /
 • Начальник відділу взаємодії з органами місцевого самоврядування та інформаційно-організаційного забезпечення
Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 05.07.2021
Управління Державної служби якості освіти у Чернівецькій області

Начальник відділу взаємодії з органами місцевого самоврядування та інформаційно-організаційного забезпечення

Кінцевий термін подачі документів
12.07.2021
Умови оплати праці
7050 грн.

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами). Безстроково; строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги :

 • Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра. У разі, коли особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії «Б», здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту», така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.
 • Досвід роботи – на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.
 • Вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки :

 • Керівництво та організація роботи відділу;
 • забезпечення виконання завдань і функцій, покладених на відділ;
 • розробка та підготовка проєктів нормативно-правових актів та інших матеріалів з питань, що належать до компетенції відділу;
 • забезпечення виконання плану роботи відділу, управління Служби з питань, що стосуються роботи відділу;
 • розподіл обов’язків між працівниками відділу;
 • здійснення моніторингу та контролю за виконанням працівниками відділу посадових обов’язків, правил внутрішнього службового розпорядку, наказів, доручень керівництва управління Служби;
 • вивчення роботи органів місцевого самоврядування з реалізації ними освітньої політики в частині забезпечення якості освіти на відповідній території згідно із законодавством про освіту;
 • Здійснення аналізу діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань освіти (за наявності) в частині, що стосується дотримання вимог законодавства з питань освіти і забезпечення якості освіти на відповідній території;
 • Здійснення комунікації та взаємодії з органами місцевого самоврядування (як засновниками закладів освіти) щодо імплементації рекомендацій, наданих за підсумками інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти та заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти (крім закладів вищої освіти) щодо дотримання ними вимог законодавства про освіту;
 • Здійснення організації планування роботи управління Служби (річного, квартального, щомісячного, щотижневого) та звітування про роботу Управління;
 • Контроль та організація забезпечення інформування громадськості про реалізацію державної політики з питань, що належать до компетенції Служби;
 • Контроль та координація організаційно-технічного забезпечення роботи: внутрішніх нарад та колегії управління Служби, конференцій, брифінгів, зустрічей, семінарів;
 • Контроль за організацією ведення діловодства та архівного зберігання документів відповідно до встановлених правил та дотримання Інструкції з діловодства Управління.
 • Участь в інституційних аудитах та заходах державного нагляду (контролю) у сфері освіти, у конкурсних комісіях з обрання керівників закладів загальної середньої освіти. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ, організацій, запитів на інформацію з питань, що належать до  компетенції відділу.

 

Контактні дані про відповідальну особу
Сакалюк Тетяна Володимирівна
головний спеціаліст з питань персоналу
(0372) 57-20-04
Перейти до вмісту