• Головна /
 • Вакансії /
 • Начальник відділу взаємодії з органами місцевого самоврядування та інформаційно-організаційного забезпечення
Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 10.09.2021
Управління Державної служби якості освіти у Херсонській області

Начальник відділу взаємодії з органами місцевого самоврядування та інформаційно-організаційного забезпечення

Кінцевий термін подачі документів
17.09.2021
Умови оплати праці
7050,00 грн.

надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами). Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: безстроково. Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги: 

 • вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра 
 • досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
 • вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки:

 • організація діяльності відділу: 
  • здійснення керівництва відділом;
  • забезпечення виконання завдань і функцій покладених на відділ;
  • забезпечення планування роботи відділу та звітування про результати діяльності.
 • організація роботи щодо:
  • вивчення роботи органів місцевого самоврядування з реалізації ними освітньої політики в частині забезпечення якості освіти на відповідній території згідно із законодавством про освіту;
  • забезпечення єдиного порядку документування управлінської інформації і роботи з документами в управлінні, у тому числі із застосуванням електронного документообігу, здійснення контролю за дотриманням установленого порядку роботи з документами та стоків їх виконання;
  • забезпечення проведення прийому громадян в управлінні;
  • формування проєктів річних планів роботи за пропозиціями структурних підрозділів та підготовки звітності про виконану роботу на основі звітів структурних підрозділів управління;
  • укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, ведення архіву. Здійснення контролю за:
  • веденням обліку дітей шкільного віку в частині здійснення структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування повноважень, визначених законом; 
  • дотриманням вимог щодо організації зовнішнього незалежного оцінювання за дорученням Голови Державної служби якості освіти України.
 • організація заходів щодо:
  • планування й підготовки нарад, семінарів, колегій, зустрічей тощо, а також підготовки проєктів наказів, доручень, виданих за їх підсумками, контроль за їх реалізацією;
  • проведення внутрішніх навчань та консультацій працівників управління з питань, віднесених до компетенції відділу.
  • аналіз діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань освіти (за наявності) в частині, що стосується дотримання вимог законодавства з питань освіти і забезпечення якості освіти на відповідній території, та надання їм відповідних висновків і рекомендацій.
 • організація та забезпечення:
  • комунікації із закладами освіти, що знаходяться на території області; 
  • розміщення матеріалів (звітів, оголошень, новин та іншої інформації) щодо роботи управління на веб-сайті управління, а також в соціальній мережі Facebook, актуалізація відповідної інформації;
  • доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління, її оприлюднення (розміщення) у формі відкритих даних.
 • участь у здійсненні заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти (крім закладів вищої освіти) стосовно дотримання ними вимог законодавства про освіту та видання обов’язкових до виконання розпоряджень щодо усунення виявлених порушень у визначені строки; складення, у випадках, передбачених законом, протоколів про адміністративні правопорушення.
 • забезпечення процесу взаємодії з представниками засобів масової інформації та громадськістю:
  • організація заходів щодо участі керівництва управління у прямих ефірах на телебаченні, радіо, Інтернет-ресурсах, у редакціях газет; 
  • інформування громадськості про стан здійснення визначених законом повноважень;
  • висвітлення інформації про результати діяльності управління. 
 • забезпечення:
  • підготовки та надання рекомендацій закладам освіти (крім закладів вищої освіти) щодо організації та функціонування внутрішньої системи якості освіти та іншої консультаційно-методичної допомоги з питань, що належать до компетенції відділу;
  • розгляду звернень, запитів, листів з питань, що належать до компетенції відділу;
  • підготовки в установленому порядку проєктів документів за результатами проведеної роботи, а також аналітичних, довідкових та інших матеріалів; 
  • візування проектів документів, підготовлених відділом.
 • здійснення інших повноважень відповідно до законодавства.
Контактні дані про відповідальну особу
Добуш Ірина Олександрівна
головний спеціаліст з питань персоналу
(050)-575-16-34