• Головна /
 • Вакансії /
 • Начальник відділу взаємодії з органами місцевого самоврядування, моніторингу та позапланового контролю закладів освіти
Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 06.09.2021
Управління Державної служби якості освіти у Закарпатській області

Начальник відділу взаємодії з органами місцевого самоврядування, моніторингу та позапланового контролю закладів освіти

Кінцевий термін подачі документів
15.09.2021
Умови оплати праці
7050,00 грн.

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами). Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: Безстроково; строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

 • освіта вища, ступінь вищої освіти не нижче магістра.
 • досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.
 • вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки

 • здійснює керівництво діяльністю відділу  взаємодії з органам місцевого самоврядування, моніторингу та позапланового контролю  закладів освіти, несе персональну відповідальність за результати його роботи;
 • організовує й забезпечує проведення моніторингу якості освітньої діяльності та якості освіти у порядку, визначеному законодавством;
 • організовує заходи позапланового контролю закладів освіти;
 • бере участь в проведенні інституційних аудитів закладів освіти (крім закладів вищої освіти) та в заходах державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти щодо дотримання ними вимог законодавства про освіту;
 • здійснює збір, обробку, аналіз освітньої інформації, вносить пропозиції щодо усунення негативних і поширення позитивних тенденцій у розвитку дошкільної, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти;
 • організовує вивчення діяльності органів місцевого самоврядування з реалізації ними державної політики у сфері освіти в частині забезпечення  якості освіти   на відповідній території згідно із законом;
 • здійснює контроль за веденням обліку дітей шкільного віку в частині здійснення структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування повноважень, визначених законом;
 • бере участь у розробленні та наданні рекомендацій закладам освіти щодо  організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • розглядає запити на публічну інформацію, звернення громадян з питань, що стосуються компетенції відділу, та готує в установленому порядку відповідні проєкти  документів, інші матеріали за результатами проведеної роботи;
 • за дорученням керівництва управління Служби взаємодіє із засобами масової інформації, готує та бере участь у підготовці заходів за участі громадськості з  питань, що належать до компетенції відділу.

 

Контактні дані про відповідальну особу
Козак Тетяна Михайлівна
головний спеціаліст з питань персоналу
+38(050)130-97-42