• Головна /
 • Вакансії /
 • Начальник відділу позапланового контролю та взаємодії з органами місцевого самоврядування
Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 02.07.2021
Управління Державної служби якості освіти у Черкаській області

Начальник відділу позапланового контролю та взаємодії з органами місцевого самоврядування

Кінцевий термін подачі документів
12.07.2021
Умови оплати праці
7050,00

надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами) Безстроково; строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги :

 • Вища, за освітнім ступенем не нижче магістра.
 • Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.
 • Вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки :

 • Здійснює керівництво діяльністю відділу позапланового контролю та взаємодії з органами місцевого самоврядування управління Державної служби якості освіти у Черкаській області (далі – Управління), несе персональну відповідальність за результати його роботи, організовує й забезпечує проведення моніторингу якості освітньої діяльності               та якості освіти у порядку, визначеному законодавством;
 • організовує заходи позапланового державного нагляду (контролю) закладів освіти;
 • бере участь у проведенні заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти щодо дотримання ними вимог законодавства про освіту, у тому числі інституційних аудитів;
 • організовує вивчення діяльності органів місцевого самоврядування з реалізації ними державної політики у сфері освіти в частині забезпечення якості освіти на відповідній території згідно із законом;
 • здійснює контроль за веденням обліку дітей шкільного віку в частині здійснення структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування повноважень, визначених законом;
 • складає у випадках, передбачених законом, протоколи про адміністративні порушення;
 • бере участь у складі конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду директорів закладів загальної середньої освіти;
 • бере участь у розробленні та наданні рекомендацій закладам освіти щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • розглядає запити на публічну інформацію, звернення громадян із питань, що стосуються компетенції відділу, та готує в установленому порядку відповідні проєкти документів, інші матеріали  за результатами проведеної роботи.
Контактні дані про відповідальну особу
Вірьовкіна Наталія Миколаївна
головний спеціаліст з питань персоналу
(0472) 31-66-87
Перейти до вмісту