• Головна /
 • Вакансії /
 • Начальник відділу моніторингу, позапланового контролю закладів освіти та роботи з експертами
Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 07.12.2021
Управління Державної служби якості освіти у Херсонській області

Начальник відділу моніторингу, позапланового контролю закладів освіти та роботи з експертами

Кінцевий термін подачі документів
14.12.2021
Умови оплати праці
7050,00 грн.

надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами). Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: Безстроково. Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги: 

 1. Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра. 
 2. Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.
 3. Вільне володіння державною мовою.

 

Посадові обов’язки:

 1. Організація діяльності відділу:
 • здійснення керівництва відділом;
 • забезпечення виконання завдань і функцій покладених на відділ;
 • забезпечення планування роботи відділу та звітування про результати його діяльності.
 1. Організація проведення моніторингу якості освіти та якості освітньої діяльності у порядку, визначеному законодавством.

 

 1. Організація та здійснення заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти (крім закладів вищої освіти) стосовно дотримання ними вимог законодавства про освіту та видання обов’язкових до виконання розпоряджень щодо усунення виявлених порушень у визначені строки; складення, у випадках, передбачених законом, протоколів про адміністративні правопорушення.
 2. Організація проведення позапланових перевірок у закладах освіти та забезпечення:
 • оформлення документації для організації та проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) згідно вимог законодавства.;
 • формування планів заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти;
 • складання документації за результатами позапланового контролю.
 1. Забезпечення:
 • формування та коригування інформаційних баз даних, необхідних для реалізації повноважень управління;
 • вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації;
 • вивчення роботи органів місцевого самоврядування з реалізації ними державної політики в частині забезпечення якості освіти на відповідній території згідно із законодавством про освіту.
 1. Організація та проведення заходів:
 • для керівників та засновників закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти Херсонської області з питань розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • для органів місцевого самоврядування Херсонської області з питань забезпечення якості освіти на території Херсонської області.
 1. Забезпечення:
 • підготовки та надання рекомендацій закладам освіти (крім закладів вищої освіти) щодо організації та функціонування внутрішньої системи якості освіти та іншої консультаційно-методичної допомоги з питань, що належать до компетенції відділу;
 • розгляду звернень, запитів, листів з питань, що належать до компетенції відділу;
 • підготовки в установленому порядку проєктів документів за результатами проведеної роботи, а також аналітичних, довідкових та інших матеріалів;
 • візування проектів документів, підготовлених відділом;
 1. Здійснення:
 • комунікації із закладами освіти, що знаходяться на території області;
 • інформування громадськості про реалізацію державної політики з питань, що належать до компетенції відділу;
 • контролю та забезпечення виконання працівниками відділу прийнятих законодавчих і нормативно-правових актів, державних програм, розпорядчих та інших документів, що стосуються компетенції відділу.
 1. Здійснення інших повноважень відповідно до законодавства.

 

Контактні дані про відповідальну особу
Добуш Ірина Олександрівна
головний спеціаліст з питань персоналу