• Головна /
 • Вакансії /
 • Начальник відділу акредитації фахових об’єднань департаменту акредитації та моніторингу
Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 16.08.2021
Апарат Державної служби якості освіти України

Начальник відділу акредитації фахових об’єднань департаменту акредитації та моніторингу

Кінцевий термін подачі документів
23.08.2021
Умови оплати праці
11000 грн.

надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами) Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: Безстроково; строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

 • вища освіта,  не нижче ступеня магістра;
 • досвід роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
 • вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки:

 • здійснення керівництва діяльністю відділу;
 • забезпечення ефективного виконання закріплених за відділом напрямів роботи щодо реалізації державної політики у сфері освіти, зокрема з питань забезпечення якості освіти і освітньої діяльності та організація проведення акредитації громадських фахових об’єднань, інших юридичних осіб, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладів освіти (крім закладів вищої освіти);
 • визначення ступеню відповідальності працівників відділу, розподіл обов’язків між працівниками відділу;
 • забезпечення діяльності відділу на рівні державних вимог і в межах чинного законодавства. Створення необхідні умови для продуктивної праці фахівців відділу, підвищення їх кваліфікації та професійної майстерності; проведення з ними виробничих навчань та нарад;
 • організація і контроль виконання наказів Служби та доручень керівництва Служби і департаменту у межах своєї компетенції;
 • забезпечення організації роботи відділу, своєчасного виконання завдань, покладених на відділ.
 • підготовка пропозиції до планів роботи департаменту, Служби;
 • розробка та затверджує перспективних і поточних планів роботи відділу, контроль за їх виконанням, затвердження звітів відділу;
 • забезпечення розробки та підготовки проектів нормативно-правових актів, програм, пропозицій, аналітичних, довідкових та інших матеріалів з питань, що належать до компетенції відділу;
 • організація ефективної взаємодії відділу з іншими структурними підрозділами Служби, департаменту, а також іншими органами виконавчої влади, представницькими органами, органами державного нагляду та контролю, об’єднаннями громадян у межах наданих повноважень;
 • участь у підготовці матеріалів для проведення керівництвом департаменту і Служби нарад, засідань колегії Служби та інших допоміжних і консультативно-дорадчих органів, утворених при Службі, участь в їх проведенні;
 • організація своєчасного та якісного виконання заходів з організації проведення акредитації громадських фахових об’єднань, інших юридичних осіб, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладів освіти (крім закладів вищої освіти);
 • здійснення контролю за веденням електронного реєстру акредитованих громадських фахових об’єднань, інших юридичних осіб, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладів освіти (крім закладів вищої освіти);
 • координація роботи групи фахівців при вирішенні питань, що належать до компетенції відділу, зокрема, здійснення добору експертів, очолення експертних комісій, оформлення відповідної документації;
 • надання консультаційно-методичної допомоги працівникам Служби, місцевим органам управління освітою, закладам освіти, підприємствам, організаціям, установам, громадянам з питань, що належать до компетенції відділу;
 • внесення на розгляд керівництва департаменту пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, заохочення або накладання стягнень, заміщення вакансій.
 • залучення до проведення інституційного аудиту, здійснення заходів державного нагляду (контролю) та вивчень у сфері дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної, позашкільної, фахової передвищої та вищої освіти за дорученням керівництва Служби, департаменту;
 • дотримання вимог щодо роботи з документами, які мають гриф «ДСК», Інструкції з діловодства та Правил внутрішнього службового розпорядку Служби, володіння навичками роботи на комп’ютері, користування оргтехнікою;
 • дотримання трудової та виконавської дисципліни, вимог охорони праці на робочому місці та пожежної безпеки;
 • забезпечення дотримання працівниками відділу законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією;
 • вдосконалення організації роботи відділу.
 • здійснення інші функції, що випливають з покладених на відділ завдань.
Контактні дані про відповідальну особу
Величко Ірина Валеріївна
головний спеціаліст відділу управління персоналом
+ 38044-236-33-29
Перейти до вмісту