Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 01.09.2021
Управління Державної служби якості освіти у Чернігівській області

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Кінцевий термін подачі документів
10.09.2021
Умови оплати праці
5500,00 грн.

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами) Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: Безстроково Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

 • вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра
 • досвід роботи – не потребує
 • вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки:

 • розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням або правопорушенням, пов’язаним з корупцією;
 • організація роботи з оцінки корупційних ризиків, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення начальнику управління Служби відповідних пропозицій;
 • надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;
 • надання допомоги в заповненні декларацій; 
 • перевірка фактів подання суб’єктами декларування декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави;
 • візування проєктів наказів (розпоряджень) з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, а також проєктів наказів (розпоряджень) з кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів;
 • здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню;
 • здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»;
 • ведення обліку працівників, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;
 • проведення організаційної та роз’яснювальної роботи щодо запобігання корупції;
 • забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» від застосування негативних заходів впливу з боку начальника управління Служби відповідно до законодавства щодо захисту викривачів;
 • інформування начальника управління Служби, Національного агентства або інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції;
 • здійснення інших повноважень відповідно до законодавства.
Контактні дані про відповідальну особу
Ромаскевич Ірина Григорівна
головний спеціаліст з питань персоналу
(0462) 608-200