• Головна /
 • Вакансії /
 • Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції управління Державної служби якості освіти у Донецькій області
Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 27.10.2021
Управління Державної служби якості освіти у Донецькій області

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції управління Державної служби якості освіти у Донецькій області

Кінцевий термін подачі документів
03.11.2021
Умови оплати праці
5500,00 грн.

надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами) Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: безстроково; строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

 1. Вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра за напрямом підготовки юридичного спрямування
 2. Досвід роботи не потребує
 3. Вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки:

 • розробка, організація та контроль проведення заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією;
 • надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції:
  • надання консультаційної допомоги в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
  • надання методичної допомоги та консультацій щодо здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) та захисту викривачів, проведення внутрішніх навчань з цих питань;
 • здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування керівника управління Служби та Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;
 • перевірка факту подання суб’єктами декларування, які працюють в управлінні Служби (працювали або входять чи входили до складу утвореної в управлінні Служби конкурсної комісії), відповідно до частини першої статті 512 Закону декларацій та повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному Законом порядку;
 • здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства:
  • організація роботи внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону;
  • отримання та здійснення перевірки отриманих повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;
  • розгляд повідомлень про порушення вимог цього Закону;
  • інформування керівника управління Служби, НАЗК або інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених законодавством, про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;
  • повідомлення у письмовій формі керівника управління Служби про вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, та інших порушень вимог Закону працівниками управління Служби з метою забезпечення дотримання управлінням Служби вимог частин другої, четвертої та п’ятої статті 651 Закону;
  • взаємодія з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) інших відповідних органів, НАЗК, іншими спеціально уповноваженими особами;
  • організація роботи та участь у службовому розслідуванні, яке проводиться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом НАЗК;
 • здійснення повноважень у сфері захисту викривачів відповідно до Закону:
  • забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог цього Закону, від застосування негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця відповідно до законодавства щодо захисту викривачів;
  • співпраця з викривачами, забезпечення дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом;
 • моніторинг стану наповнення відповідних державних реєстрів та ведення обліку:
  • здійснення моніторингу Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, з метою забезпечення дотримання управлінням Служби вимог частини першої статті 59 та частини другої статті 651 Закону;
  • у разі отримання офіційної інформації стосовно вчинення працівником управління Служби корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, здійснення моніторингу офіційного вебпорталу «Судова влада України», Єдиного державного реєстру судових рішень з метою отримання інформації щодо результатів розгляду відповідної справи судом;
  • інформування НАЗК у разі ненаправлення головним спеціалістом з питань персоналу управління Служби засвідченої в установленому порядку паперової копії розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення та інформаційної картки до розпорядчого документа про накладення (скасування розпорядчого документа про накладення) дисциплінарного стягнення на особу за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень для внесення до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;
  • ведення обліку працівників управління Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією;
 • розроблення проєктів актів з питань запобігання та виявлення корупції;
 • складання відповідної звітності та збір інформації:
  • надання за результатами роботи за звітний рік до НАЗК інформації щодо своєї діяльності до 10 лютого року, наступного за звітним;
  • надання щопівроку НАЗК інформації щодо виконання заходів, передбачених антикорупційною програмою управління Служби;
 • здійснення інші заходи щодо запобігання та виявлення корупції, передбачені Типовим положенням про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженим наказом НАЗК від 27.05.2021 № 277/21.
Контактні дані про відповідальну особу
Гаврикова Людмила Миколаївна
Головний спеціаліст з питань персоналу
097-673-77-91
Перейти до вмісту