Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 21.06.2024
Управління Державної служби якості освіти у Дніпропетровській області

Головний спеціаліст з питань персоналу

Кінцевий термін подачі документів
24.06.2024
Умови оплати праці
11 855 грн.

надбавка за вислугу років у розмірі, відповідно до пункту 12 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» від 09.11.2023 № 3460-IX; надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами). Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: на період дії воєнного стану та до дня визначення переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства. Граничний строк перебування на посаді становить 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

 

 1. Вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра.
 2. Досвід роботи не потребує.
 3. Вільне володіння державною мовою.

 

Посадові обов’язки:

 1. Забезпечує добір персоналу управління Служби:
 • готує проєкт умов проведення конкурсу на відповідну посаду державної служби, включаючи спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посади державної служби категорії «Б» та «В» з урахуванням рекомендацій, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби;
 • розміщує у встановленому порядку оголошення про конкурс на зайняття посад категорій «Б» та «В» та умови його проведения, а також інформацію про переможця (переможців) конкурсу a6o ïx відсутність;
 • розглядає інформацію, подану кандидатами для участі у конкурсі на зайняття посад державної служби категорії «Б» та «В» в управлінні Служби, повідомляє кандидатів про результати розгляду поданої ними інформації для участі у конкурсі, результати розв’язання ситуаційних завдань, проведення співбесіди, допущення (недопущення) до наступного етапу конкурсу, а також здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору відповідно до законодавства.
 1. Здійснює документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення:
 • веде встановлену звітно-облікову документацію, готує звітність з питань персоналу;
 • забезпечує підготовку документів щодо призначення, переведення та звільнення державних службовців управління Служби;
 • проводить роботу щодо укладання, продовження строку дії, розірвання контрактів про проходження державної служби;
 • забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад державної служби в управлінні Служби;
 • забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою i четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати;
 • організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового
 • розпорядку державного органу, посадовими інструкціями та іншими документами;
 • оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;
 • оформляє i видає державному службовцю службове посвідчення;
 • розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження державних службовців державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;
 • обчислює стаж роботи, досвід роботи у відповідній сфері, досвід роботи на керівних посадах, стаж державної служби для призначення на відповідну посаду державної служби та під час проходження служби;
 • проводить моніторинг своєчасності встановлення надбавок за вислугу років;
 • формує графік відпусток державних службовців управління Служби, готує проєкти актів щодо надання відпусток, веде облік відпусток;
 • у межах компетенції готує розпорядчі документи про відрядження державних службовців управління Служби;
 • здійснює роботу, пов’язану з обліком трудової діяльності, заповненням, обліком i зберіганням особових справ (особових карток) державних службовців управління Служби.
 1. Здійснює супровід розвитку персоналу та організації підвищення рівня професійної компетентності працівників управління Служби:
 • заходи щодо організації та координації процедури адаптації новопризначених державних службовців в управлінні Служби з урахуванням рекомендацій, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби;
 • заходи щодо організації оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, узагальнює результати виконання завдань державними службовцями, надає консультативну допомогу з питань проведення оцінювання;
 • складає разом з державними службовцями управління Служби індивідуальні програми підвищення рівня професійної компетентності/індивідуальні програми професійного розвитку таких державних службовців; вивчає та узагальнює потреби державних службовців у професійному навчанні i вносить начальнику управління Служби пропозиції щодо організації професійного навчання для створення сприятливих умов професійного розвитку державних службовців;
 • здійснює моніторинг існуючих програм підвищення кваліфікації, що пропонуються суб’єктами надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдерами), зокрема на   веб-порталі   управління   знаннями  у  сфері
 • професійного навчання «Портал управління знаннями», та інформує про можливість навчання за такими програми державних службовців управління Служби;
 • проводить нарахування та облік кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи за проходження професійного навчання; проводить за рішенням начальника управління Служби оцінювання результативності професійного навчання державних службовців відповідно до законодавства;
 • організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді.
 1. Здійснює аналітичну та організаційну роботу з кадрового менеджменту. Спільно із іншими структурними підрозділами управління Служби:
 • організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи; подає пропозиції начальнику управління Служби щодо планування службової кар’єри державних службовців, планового заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності;
 • спільно з головним спеціалістом-бухгалтером управління Служби опрацьовує штатний розпис управління Служби, табелі робочого часу державних;
 • у межах компетенції оформляє i видає державним службовцям управління Служби довідки з місця роботи;
 • проводить іншу роботу, розробляє i бере участь у розробленні проєктів документів, що стосуються питань персоналу, трудових відносин та державної служби.
 1. Організовує проведення класифікації посад державної служби в управлінні Служби відповідно до законодавства.
 2. Забезпечує організаційний розвиток управління Служби:
 • організовує роботу щодо розроблення посадових інструкцій державних службовців управління Служби, їx перегляду на відповідність встановленим законодавством вимогам та з метою виявлення потреб у внесенні до них змін, а також надає консультативну допомогу щодо розроблення та внесення змін до посадових інструкцій;
 • проводить роботу щодо створення сприятливого психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій;
 • аналізує кількісний та якісний склад персоналу в управлінні Служби, вивчає поточну потребу в такому персоналі, прогнозує перспективну потребу в персоналі з урахуванням довгострокових цілей управління Служби та вносить відповідні пропозиції начальнику управління Служби.
 1. Забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізації. Веде військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів, бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час в управлінні Служби.
 2. Здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства про працю та державну службу в управлінні Служби, зокрема контролює дотримання правил внутрішнього службового розпорядку.
 3. Розглядає i готує відповіді на звернення та запити громадян, підприємств, установ та організацій, народних депутатів, посадових осіб, адвокатів, запити на інформацію, надає іншу інформацію з питань, віднесених до її компетенції.
 4. Дотримується вимог щодо роботи з документами, які мають гриф «Для службового користування», Інструкції з діловодства, Правил внутрішнього службового розпорядку управління Служби, Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, вимог трудової і виконавської дисципліни, вимог охорони праці на робочому місці та пожежної безпеки, дбає про особисту безпеку та безпеку своїх колег. Опрацьовує документи, які надійшли на виконання, створює проєкти документів в електронній або паперовій формі. Забезпечує формування (групування, оформлення) виконаних документів у справи відповідно до номенклатури справ управління Служби, тимчасове надійне зберігання документів та передачу їх, в упорядкованому стані, на державне зберігання до фонду архіву управління Служби.

 

Контактні дані про відповідальну особу
Разумовська Тетяна Анатоліївна
Головний спеціаліст відділу інституційного аудиту та позапланового контролю.
(056) 785 64 65
Перейти до вмісту