• Головна /
 • Вакансії /
 • Головний спеціаліст-юрисконсульт управління Державної служби якості освіти у Кіровоградській області категорія “В”
Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 25.10.2021
Управління Державної служби якості освіти у Кіровоградській області

Головний спеціаліст-юрисконсульт управління Державної служби якості освіти у Кіровоградській області категорія “В”

Кінцевий термін подачі документів
01.11.2021
Умови оплати праці
5500,00 грн.

надбавки та доплати відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року №15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами) Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: Безстроково. Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

 1. Освіта – вища ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра 
 2. Досвід роботи –
 3. Вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки:

 1. Забезпечує правильне застосування нормативно-правових актів та інших документів, подає керівникові пропозиції щодо вирішення правових питань, пов’язаних з діяльністю управління Державної служби якості освіти у Кіровоградській області (далі – управління), бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у сфері освіти, забезпечення якості освіти.
 2. Розробляє та бере участь в розробленні проєктів наказів, перевіряє на відповідність діючому законодавству, інших актів, розпорядчих документів що подаються на підпис начальнику управління, погоджує їх (за необхідності). Прийняття актів правового характеру без попередньої перевірки та погодження головним спеціалістом-юрисконсультом не допускається.
 3. Розглядає проєкти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження начальнику управління та готує пропозиції до них; організовує та забезпечує претензійно – позовну роботу.
 4. Головний спеціаліст юрисконсульт управління є уповноваженою особою з публічних закупівель, статус якої визначено відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”.
 5. Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, а також отримані за результатами перевірок, ревізій тощо.
 6. Роз’яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції управління.
 7. Здійснює методичне керівництво правовою роботою, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд начальнику управління щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності управління; здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань.
 8. Забезпечує правильне застосування норм трудового, житлового, пенсійного та іншого законодавства, що стосуються прав і законних інтересів працівників, подає пропозиції начальнику управління щодо поновлення порушених прав; у разі невиконання вимог законодавства при звільненні працівника з роботи, переведенні на іншу роботу, притягненні до дисциплінарної  чи матеріальної відповідальності дає письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення порушень.
 9. Організовує і проводить роботу, пов’язану з охороною праці, цивільним захистом, а також мобілізаційною роботою управління.
 10. Виконує інші доручення керівника відповідно до законодавства.
Контактні дані про відповідальну особу
Люлька Вікторія Вікторівна
головний спеціаліст з питань персоналу
(0522) 30 15 64