Відкрита вакансія
Дата оголошення вакансії 08.02.2022
Управління Державної служби якості освіти у Харківській області

Головний спеціаліст – юрисконсульт

Кінцевий термін подачі документів
14.02.2022
Умови оплати праці
5 800,00 грн.

надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами). Безстроково, строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

 1. Вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра
 2. Досвід роботи не потребує 
 3. Вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки:

 1. Здійснення юридично-правового супроводу інституційного аудиту закладів освіти, планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання закладами освіти вимог законодавства про освіту.
 2. Організація претензійно-позовної роботи та представлення інтересів управління Державної служби якості освіти у Харківській області (далі – управління Служби) в судах, органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях незалежно від форм власності і господарювання.
 3. Перевірка на відповідність законодавству проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис начальнику управління Служби, їх погодження (візування).
 4. Розробка, участь у розробці проектів наказів та інших актів з питань, що належать до компетенції управління Служби.
 5. Узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції управління Служби, підготовка та подання в установленому порядку пропозицій щодо його вдосконалення.
 6. Організація роботи, пов’язаної з укладенням договорів (контрактів), участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань.
 7. Підготовка проектів відповідей за результатами розгляду звернень (запитів) громадян, народних депутатів України, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.
 8. Сприяння правильному застосуванню актів законодавства про працю, подання в разі невиконання або порушення їх вимог письмових висновків з пропозиціями щодо усунення таких порушень.
 9. Здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня правових знань працівників управління Служби.
 10. Дотримання вимог Інструкції з діловодства та Правил внутрішнього службового розпорядку управління Служби, трудової та виконавської дисципліни, вимог охорони праці та пожежної безпеки.

 

 

Контактні дані про відповідальну особу
Пересічанська Ірина Олегівна
головний спеціаліст з питань персоналу
+380502977099