Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 07.09.2023
Управління Державної служби якості освіти у Закарпатській області

Головний спеціаліст-юрисконсульт

Кінцевий термін подачі документів
11.09.2023
Умови оплати праці
5800 грн.

надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу» (зі змінами); надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами). Строково, на період дії воєнного стану та до дня визначення переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства. Граничний строк перебування на посаді становить 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

 1. Освіта вища, за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра, в галузі знань «Право».
 2. Без вимог до досвіду роботи.
 3. Вільне володіння державною мовою.

 

Посадові обов’язки:

 1. Перевіряє на відповідність вимогам законодавства і міжнародним договорам України проєкти наказів та інші документи правового характеру, що подаються на підпис керівнику управління Служби, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів. У випадку невідповідності зазначених документів вимогам чинного законодавства вносить на розгляд керівництва мотивовані висновки та інформує керівництво про необхідність вжиття заходів для внесення до них змін, визнання їх такими, що втратили чинність.
 2. Розробляє та бере участь у розробленні проєктів наказів та інших документів з питань, діяльності управління Служби.
 3. Організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів управління Служби, а також погоджує (візує) проєкти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів.
 4. Організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням.
 5. Здійснює самопредставництво інтересів управління Служби без окремого доручення начальника управління.
 6. Здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників управління Служби.
 7. Роз’яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції управління Служби, а також за дорученням начальника управління розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України, листи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, громадських об`єднань, підприємств, установ, організацій, та готує за ними проєкти документів.  
 8. Надає правову допомогу структурним підрозділам, працівникам управління Служби.
 9. Веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання.
 10. Виконання вимог Інструкції по роботі з інформаційною (автоматизованою)
 11. системою зовнішнього оцінювання і самооцінювання освітніх та управлінських процесів у закладах освіти EvaluEd (далі – ІАС EvaluEd) з визначеними правами доступу в системі.
 12. Виконання вимог інструкцій по використанню ІАС EvaluEd щодо роботи з робочими процесами, в межах функціональних обов’язків за посадою.
 13. Внесення актуальних і достовірних даних, відомостей, інформації до ІАС EvaluEd.
 14. Виконання Інструкції користувача з дотримання політики безпеки при роботі з ІАС EvaluEd.
 15. Готує за участю інших структурних підрозділів управління Служби матеріали для передачі до слідчих та судових органів, здійснює облік та зберігання судових справ.
 16. Дотримання вимог трудової та виконавської дисципліни, вимог охорони праці на робочому місці та пожежної безпеки, особистої безпеки та здоров’я.
 17. Здійснення інших повноважень відповідно до законодавства та доручень начальника управління.
Контактні дані про відповідальну особу
ГАВРИЛЕШКО Ярослава Іванівна
головний спеціаліст відділу взаємодії з органами місцевого самоврядування, моніторингу та позапланового контролю закладів освіти
095 0864786