Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 16.08.2021
Апарат Державної служби якості освіти України

Головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення

Кінцевий термін подачі документів
23.08.2021
Умови оплати праці
8500 грн.

надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами) Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: Безстроково; строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

 • вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра за напрямом підготовки юридичного спрямування;
 • досвід роботи – не потребує
 • вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки:

 • розроблення та участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належить до компетенції Служби;
 • здійснення юридичної експертизи проектів нормативно-правових та розпорядчих актів, що розроблені іншими самостійними структурними підрозділами апарату Служби, та підготовка за результатами проведеної роботи відповідних висновків у встановленому порядку;
 • проведення роботи щодо представлення Служби в інших органах державної влади, а також судах та у відносинах з підприємствами, установами та організаціями;
 •  організація та участь у роботі щодо укладання договорів (контрактів), реалізація заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпечення майнових прав і законних інтересів Служби;
 • реалізація заходів з проведення претензійної та позовної роботи, контролю за її проведенням в Службі;
 • підготовка проектів нормативно-правових, регламентуючих та розпорядчих документів з питань, що стосуються компетенції Відділу, робота з документами відповідно до Інструкції з діловодства;
 • опрацювання депутатських звернень, а також листів та інших документів і матеріалів, які надходять до Служби від центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів управління освітою, навчальних закладів, інших організацій та установ з питань, що стосуються компетенції Відділу;
 • надання в межах своєї компетенції консультацій та методичної допомоги іншим співробітникам апарату Служби, органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, органам управління освітою, навчальним закладам та громадянам з питань, що віднесені до його компетенції
Контактні дані про відповідальну особу
Величко Ірина Валеріївна
головний спеціаліст відділу управління персоналом
+ 38044-236-33-29