• Головна /
 • Вакансії /
 • Головний спеціаліст відділу взаємодії з органами місцевого самоврядування (перша вакантна посада)
Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 04.02.2022
Управління Державної служби якості освіти у Закарпатській області

Головний спеціаліст відділу взаємодії з органами місцевого самоврядування (перша вакантна посада)

Кінцевий термін подачі документів
10.02.2022
Умови оплати праці
5500 грн.

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами). Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: безстроково; строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

 1. Освіта вища, ступінь освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра
 2. Досвід роботи не потребує 
 3. Вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки:

 1. Здійснює у межах повноважень, передбачених законом, державний нагляд (контроль) за діяльністю закладів освіти (крім вищої) щодо дотримання ними вимог законодавства про освіту та видає обов’язкові до виконання ними розпорядження щодо усунення виявлених порушень у визначені строки.
 2. Здійснює контроль за веденням обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів.
 3.  Участь у проведенні інституційних аудитів закладів освіти, заходах державного нагляду (контролю) у закладах освіти, сертифікації педагогічних працівників.
 4. Вивчає роботу органів місцевого самоврядування з реалізації ними освітньої політики в частині забезпечення якості освіти на відповідній території згідно із законодавством про освіту.
 5. Здійснює збір, обробку, аналіз освітньої інформації у сферах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти. 
 6. Виконує завдання щодо здійснення моніторингу якості освіти і освітньої діяльності у сферах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти.  
 7. Розробляє проєкти розпорядчих документів, аналітичних, довідкових та інших матеріалів з питань освіти.
 8.  Взаємодіє з місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, а також підприємствами, установами, організаціями у Закарпатській області, у межах повноважень.
 9. У порядку визначеному МОН, аналізує діяльність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань освіти (за наявності) в частині, що стосується дотримання вимог законодавства з питань освіти і забезпечення якості освіти на відповідній території, та надає їм відповідні висновки і рекомендації, що оприлюднюються протягом п’яти робочих днів з дня їх надання на офіційному веб-сайті Служби та відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування.
 10. Здійснює за наказом начальника управління Служби державний нагляд (контроль) на території, не віднесеній до повноважень управління Служби.
 11. Дотримується вимог трудової та виконавської дисципліни, вимог охорони праці на робочому місці та пожежної безпеки, дбає про особисту безпеку та здоров’я.
Контактні дані про відповідальну особу
ЧОМОЛЯК Марина Іванівна
головний спеціаліст відділу інституційного аудиту
380502993635