• Головна /
 • Вакансії /
 • Головний спеціаліст відділу взаємодії з органами місцевого самоврядування та інформаційно-організаційного забезпечення
Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 07.12.2021
Управління Державної служби якості освіти у Херсонській області

Головний спеціаліст відділу взаємодії з органами місцевого самоврядування та інформаційно-організаційного забезпечення

Кінцевий термін подачі документів
14.12.2021
Умови оплати праці
5500,00 грн.

надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами). Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: Безстроково. Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги: 

 1. Освіта: вища за ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра. 
 2. Досвід роботи: не потребує.
 3. Вільне володіння державною мовою.

 

Посадові обов’язки:

 1. Вивчення роботи органів місцевого самоврядування з реалізації ними освітньої політики в частині забезпечення якості освіти на території Херсонської області згідно із законодавством про освіту.
 2. Аналіз діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань освіти (за наявності) в частині, що стосується дотримання вимог законодавства з питань освіти і забезпечення якості освіти на відповідній території, та надання їм відповідних висновків і рекомендацій.
 3. Здійснення контролю за:
  • веденням обліку дітей шкільного віку в частині здійснення структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування повноважень, визначених законом;
  • дотриманням вимог щодо організації зовнішнього незалежного оцінювання за дорученням Голови Державної служби якості освіти України.
 4. Надання рекомендацій закладам освіти (крім закладів вищої освіти) щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти.
 5. Участь у здійсненні заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти (крім закладів вищої освіти) стосовно дотримання ними вимог законодавства про освіту та видання обов’язкових до виконання розпоряджень щодо усунення виявлених порушень у визначені строки; складення, у випадках, передбачених законом, протоколів про адміністративні правопорушення.
 6. Участь у підготовці проведення нарад, семінарів, конференцій, колегій та інших заходів, з питань, що належать до компетенції відділу.
 7. Забезпечення:
  • здійснення комунікації із закладами освіти, що знаходяться на території області;
  • інформування громадськості про реалізацію державної політики з питань, що належать до повноважень відділу;
  • розміщення матеріалів (звітів, оголошень, новин та іншої інформації) щодо роботи управління на веб-сайті управління, а також в соціальній мережі Facebook, актуалізації відповідної інформації.
  • формування проєктів планів роботи за пропозиціями структурних підрозділів та підготовка звітності про виконану роботу на основі звітів структурних підрозділів управління.
 8. Здійснення:
  • первинного опрацювання вхідних документів та супровіду роботи електронної пошти;
  • реєстрації документів, у тому числі заяв, скарг і запитів громадян;
  • контролю за станом виконавської дисципліни;
  • розгляду звернень, запитів, листів з питань, що належать до компетенції відділу;
  • підготовки в установленому порядку проєктів документів за результатами проведеної роботи, а також аналітичних, довідкових та інших матеріалів.
 9. Здійснення інших повноважень відповідно до законодавства.

 

Контактні дані про відповідальну особу
Добуш Ірина Олександрівна
головний спеціаліст з питань персоналу