• Головна /
 • Вакансії /
 • Головний спеціаліст відділу взаємодії з органами місцевого самоврядування, моніторингу та позапланового контролю закладів освіти
Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 27.10.2021
Управління Державної служби якості освіти у Закарпатській області

Головний спеціаліст відділу взаємодії з органами місцевого самоврядування, моніторингу та позапланового контролю закладів освіти

Кінцевий термін подачі документів
04.11.2021
Умови оплати праці
5 500,00 грн.

надбавка за вислугу років, визначена статтею 52 Закону України «Про державну службу», надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови КМУ від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами). Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: Безстроково; строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

 1. Освіта  –   вища за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра
 2. Досвід роботи – не потребує
 3. Вільне володіння державною мовою – вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки: 

 • Здійснює у межах повноважень, передбачених законом, державний нагляд (контроль) за діяльністю закладів освіти (крім вищої) щодо дотримання ними вимог законодавства про освіту та видає обов’язкові до виконання ними розпорядження щодо усунення виявлених порушень у визначені строки.
 • Здійснює контроль за веденням обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів.
 • Вивчає роботу органів місцевого самоврядування з реалізації ними освітньої політики в частині забезпечення якості освіти на відповідній території згідно із законодавством про освіту.
 • Здійснює збір, обробку, аналіз освітньої інформації у сферах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти.
 • Виконує завдання щодо здійснення моніторингу якості освіти і освітньої діяльності у сферах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти.
 • Розробляє проєкти розпорядчих документів, аналітичних, довідкових та інших матеріалів з питань освіти.
 • Взаємодіє з місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, а також підприємствами, установами, організаціями у Закарпатській області, у межах повноважень.
 • У порядку визначеному МОН, аналізує діяльність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань освіти (за наявності) в частині, що стосується дотримання вимог законодавства з питань освіти і забезпечення якості освіти на відповідній території, та надає їм відповідні висновки і рекомендації, що оприлюднюються протягом п’яти робочих днів з дня їх надання на офіційному веб-сайті Служби та відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування.
 • Здійснює за наказом начальника управління Служби державний нагляд (контроль) на території, не віднесеній до повноважень управління Служби.
 • Дотримується вимог трудової та виконавської дисципліни, вимог охорони праці на робочому місці та пожежної безпеки, дбає про особисту безпеку та здоров’я.
Контактні дані про відповідальну особу
Бойко Віолетта Вікторівна
т. в .о. головного спеціаліста з питань персоналу
0502993635
Перейти до вмісту