• Головна /
 • Вакансії /
 • Головний спеціаліст відділу взаємодії з органами місцевого самоврядування, моніторингу та позапланового контролю закладів освіти
Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 14.09.2021
Управління Державної служби якості освіти в Одеській області

Головний спеціаліст відділу взаємодії з органами місцевого самоврядування, моніторингу та позапланового контролю закладів освіти

Кінцевий термін подачі документів
28.09.2021
Умови оплати праці
5500,00 грн.

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами) Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: безстроково; строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

 • вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра
 • без досвіду роботи
 • вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки:

 • участь у вивченні роботи органів місцевого самоврядування з реалізації ними освітньої політики у сфері освіти в частині забезпечення якості освіти на відповідній території згідно із законом;
 • здійснення:
  • контролю за веденням обліку дітей дошкільного та шкільного віку в частині здійснення структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування повноважень, визначених законом;
  • аналізу діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань освіти (за наявності) в частині, що стосується дотримання вимог законодавства з питань освіти і забезпечення якості освіти на відповідній території, та підготовка проєктів відповідних висновків і рекомендацій;
 • участь:
  • у проведенні інституційного аудиту закладів освіти (крім закладів вищої освіти)
  • у розробці проектів нормативно-правових актів, програм, пропозицій, аналітичних, довідкових та інших матеріалів з питань, що належать до повноважень Відділу
  • у заходах державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти стосовно дотримання ними вимог законодавства про освіту та підготовка проектів розпоряджень щодо усунення виявлених порушень у визначені строки;
 • забезпечення комунікації з керівниками органів управління освітою територіальних громад та закладів освіти Одеської області з питань, що належать до компетенції управління Служби
 • збір, обробка, аналіз освітньої інформації, необхідної для здійснення повноважень Відділу, участь у проведенні моніторингу якості освіти та освітньої діяльності в порядку, визначеному законодавством;
 • вивчення дотримання закладами освіти вимог статті 30 Закону України «Про освіту» щодо забезпечення прозорості та інформаційної відкритості;
 • забезпечення своєчасного та якісного розгляду запитів на публічну інформацію, звернень громадян з питань, що стосуються компетенції Відділу;
 • здійснення інших повноважень, відповідно до Положення про Відділ, та виконання доручень начальника Відділу та його заступника, надані на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України
Контактні дані про відповідальну особу
Ківало Людмила Вікторівна
завідувач сектору управління персоналом
048 722 11 55
Перейти до вмісту