• Головна /
 • Вакансії /
 • Головний спеціаліст відділу позапланового контролю закладів освіти та взаємодії з органами місцевого самоврядування
Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 12.10.2021
Управління Державної служби якості освіти у Хмельницькій області

Головний спеціаліст відділу позапланового контролю закладів освіти та взаємодії з органами місцевого самоврядування

Кінцевий термін подачі документів
26.10.2021
Умови оплати праці
5500,00 грн.

інші виплати відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами). Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: безстроково.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

 • вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра
 • досвід роботи: не потребує
 • вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки:

 • здійснює у межах повноважень, передбачених законом, державний нагляд (контроль) за діяльністю закладів освіти (крім вищої) щодо дотримання ними вимог законодавства про освіту та видає обов’язкові до виконання ними розпорядження щодо усунення виявлених порушень у визначені строки.
 • здійснює контроль за веденням обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів.
 • бере участь у проведенні інституційних аудитів закладів освіти, заходах державного нагляду (контролю) у закладах освіти, сертифікації педагогічних працівників.
 • вивчає роботу органів місцевого самоврядування з реалізації ними освітньої політики в частині забезпечення якості освіти на відповідній території згідно із законодавством про освіту.
 • здійснює збір, обробку, аналіз освітньої інформації у сферах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти. 
 • виконує завдання щодо здійснення моніторингу якості освіти і освітньої діяльності у сферах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти.  
 • розробляє проєкти розпорядчих документів, аналітичних, довідкових та інших матеріалів з питань освіти.
 • взаємодіє у межах повноважень з місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, а також підприємствами, установами, організаціями Хмельницької області.
 • у порядку визначеному МОН, аналізує діяльність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань освіти в частині, що стосується дотримання вимог законодавства з питань освіти і забезпечення якості освіти на відповідній території, надає їм відповідні висновки і рекомендації.
Контактні дані про відповідальну особу
Волик Вікторія Леонтіївна
завідувач сектору управління персоналом
+380(67)976 48 32