Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 08.07.2021
Управління Державної служби якості освіти у Дніпропетровській області

Головний спеціаліст відділу позапланового контролю

Кінцевий термін подачі документів
16.07.2021
Умови оплати праці
5500 грн.

надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами) Безстроково; строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги :

 • вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра;
 • досвід роботи – не потребує
 • вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки:

 • здійснення у межах повноважень, передбачених законом планового, позапланового  державного нагляду (контролю) закладів освіти Дніпропетровської області щодо дотримання ними вимог законодавства про освіту;
 • здійснення моніторингових досліджень якості освітньої діяльності та якості освіти, оброблення, узагальнення та аналіз їх результатів;
 • участь у розробці проектів розпорядчих документів, аналітичних, довідкових та інших матеріалів з питань якості освіти;
 • забезпечення вивчення діяльності органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та закладів освіти з питань реалізації ними освітньої політики в частині забезпечення якості освіти на відповідній території згідно із законодавством про освіту;
 • здійснення розгляду звернень громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію в межах компетенції відділу;
 • здійснення в межах повноважень вивчення питання дотриманням вимог щодо організації зовнішнього незалежного оцінювання у Дніпропетровській області;
 • здійснення моніторингу виконання розпоряджень щодо усунення виявлених порушень законодавства  закладами освіти та органами місцевого самоврядування (засновниками) за результатами проведеного державного нагляду контролю  у визначені строки;
 • взаємодія та надання консультацій закладам освіти щодо проведення заходів державного нагляду (контролю) у сфері освіти, розробки внутрішньої системи якості освіти, здійснення самооцінювання  закладом освіти та дотримання ними вимог законодавства про освіту;
 • участь у проведенні інституційних аудитів закладів освіти за потреби;
 • здійснення інших повноважень відповідно до законодавства та за дорученням начальника відділу позапланового контролю.
Контактні дані про відповідальну особу
Цівань Інна Вікторівна
завідувач сектору управління персоналом
095 355 28 02
Перейти до вмісту