Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 08.07.2021
Управління Державної служби якості освіти у Дніпропетровській області

Головний спеціаліст відділу позапланового контролю

Кінцевий термін подачі документів
16.07.2021
Умови оплати праці
5500 грн.

надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами) Безстроково; строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги :

 • вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра;
 • досвід роботи – не потребує
 • вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки:

 • здійснення у межах повноважень, передбачених законом планового, позапланового  державного нагляду (контролю) закладів освіти Дніпропетровської  області щодо дотримання ними вимог законодавства про освіту;
 • здійснення моніторингових досліджень якості освітньої діяльності та якості освіти, оброблення, узагальнення та аналіз їх результатів;
 • участь у розробці проектів розпорядчих документів, аналітичних, довідкових                       та інших матеріалів з питань якості освіти;
 • забезпечення вивчення діяльності органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та закладів освіти з питань реалізації ними освітньої політики в частині забезпечення якості освіти на відповідній території згідно із законодавством про освіту;
 • здійснення розгляду звернень громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію в межах компетенції відділу;
 • здійснення в межах повноважень вивчення питання дотриманням вимог щодо організації зовнішнього незалежного оцінювання у Дніпропетровській області;
 • здійснення моніторингу виконання розпоряджень щодо усунення виявлених порушень законодавства  закладами освіти та органами місцевого самоврядування (засновниками) за результатами проведеного державного нагляду контролю  у визначені строки;
 • надання рекомендацій місцевим органам управління освітою щодо удосконалення їхньої роботи, приведення управлінських процесів у відповідність до вимог чинного законодавства, підвищення якості освіти і освітньої діяльності підпорядкованих закладів освіти;
 • участь у проведенні інституційних аудитів закладів освіти за потреби;
 • здійснення інших повноважень відповідно до законодавства та за дорученням начальника відділу позапланового контролю
Контактні дані про відповідальну особу
Цівань Інна Вікторівна
завідувач сектору управління персоналом
(095)-355-28-02
Перейти до вмісту