• Головна /
 • Вакансії /
 • Головний спеціаліст відділу комунікацій та міжнародного співробітництва
Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 16.08.2021
Апарат Державної служби якості освіти України

Головний спеціаліст відділу комунікацій та міжнародного співробітництва

Кінцевий термін подачі документів
23.08.2021
Умови оплати праці
8500 грн.

надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами) Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: Безстроково; строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

 • Освіта – вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра;
 • Досвід роботи – не потребує
 • Вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки:

 • забезпечує реалізацію відділом заходів з виконання завдань та функцій, визначених Положенням про відділ, зокрема з питань, що стосуються безпосередньої організації взаємодії Служби з громадськістю, засобами масової інформації, міжнародного співробітництва.
 • бере участь у підготовці та організації заходів з питань комунікації, роботи з громадськістю, засобами масової інформації, налагодження зв’язків і розвитку міжнародного співробітництва Служби із урядовими установами та неурядовими організаціями іноземних держав з питань, що стосуються компетенції Служби. Готує інформації матеріали для розміщення на офіційному вебсайті Служби. Забезпечує висвітлення у засобах масової інформації про діяльність Служби.
 • проводить роботу з налагодження та підтримки у встановленому порядку робочих контактів із засобами масової інформації (інформаційними агентствами, телевізійними та радіокомпаніями, друкованими ЗМІ), пресслужбами, підрозділами у зв’язках з громадськістю Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, апарату Верховної Ради України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування.
 • організовує проведення пресконференцій, брифінгів та інших комунікативних заходів з представниками засобів масової інформації за участі керівництва Служби та інших посадових осіб Служби. Готує та надає представникам засобів масової інформації офіційні повідомлення та інформаційно-довідкові матеріали щодо діяльності Служби для опублікування.
 • здійснює моніторинг засобів масової інформації та інтернет-видань стосовно подій у сфері освіти, а також щодо діяльності Служби. Проводить експресаналіз коментарів, відгуків, інтерв’ю, інших матеріалів, що розміщені у засобах масової інформації та інтернет-виданнях з метою забезпечення оперативного реагування на висловлену в них критику щодо діяльності Служби.
 • готує проєкти нормативно-правових, регламентуючих та розпорядчих документів з питань, що стосуються компетенції відділу. Працює з документами відповідно до Інструкції з діловодства.
 • опрацьовує депутатські звернення, листи та інші документи, які надходять до Служби від засобів масової інформації, інститутів громадянського суспільства, їх представників, а також від центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів управління освітою, закладів освіти, підприємств, установ організацій тощо з питань, що стосуються компетенції відділу. Забезпечує опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян з питань, що стосуються компетенції відділу та готує в установленому порядку відповідних проєктів документів.
 • виконує доручення начальника відділу, які випливають із завдань покладених на відділ. Готує та вносить на розгляд начальника відділу пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу з питань, що стосується його компетенції. Дотримується трудової та виконавської дисципліни, вимог охорони праці на робочому місці та пожежної безпеки, дбає про особисту безпеку і здоров’я. У разі виробничої необхідності, за дорученням начальника відділу, виконує завдання та функціональні обов’язки, покладені на інших працівників (спеціалістів) відділу.
 • дотримується у своїй роботі Конституції і законів України, інших актів законодавства, Положення про Службу, Положення про відділ, керується указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Голови Служби та його заступників, начальника відділу, Правилами внутрішнього службового розпорядку Служби, а також своєю посадовою інструкцією.
Контактні дані про відповідальну особу
Величко Ірина Валеріївна
головний спеціаліст відділу управління персоналом
+ 38044-236-33-29
Перейти до вмісту