• Головна /
  • Вакансії /
  • Головний спеціаліст відділу інституційного аудиту та позапланового контролю
Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 11.11.2022
Управління Державної служби якості освіти у Дніпропетровській області

Головний спеціаліст відділу інституційного аудиту та позапланового контролю

Кінцевий термін подачі документів
15.11.2022
Умови оплати праці
5800 грн.,

надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу», - надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами). Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: на період дії воєнного стану та до дня визначення переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства. Граничний строк перебування на посаді становить 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

  1. Вища освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра.
  2. Без досвіду роботи.
  3. Вільне володіння державною мовою.

 

Посадові обов’язки:

– організація та проведення інституційних аудитів закладів освіти (крім закладів вищої освіти);

– робота в інформаційно-аналітичній системі зовнішнього оцінювання і самооцінювання та управлінських процесів у закладах освіти «EvaluEd»;

– організація та проведення заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти (крім закладів вищої освіти), інших суб’єктів освітньої діяльності щодо дотримання ними вимог законодавства про освіту та надання обов’язкових до виконання розпоряджень щодо усунення виявлених порушень;

–  проведення моніторингу якості освітньої діяльності та якості освіти;

– надання рекомендацій закладам освіти (крім закладів вищої освіти) щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

– робота щодо ведення електронного реєстру інституційних аудитів та заходів державного нагляду (контролю);

– узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Відділу;

– вивчення досвіду іноземних країн, а також міжнародних організацій щодо системи забезпечення якості освіти;

– доступ до публічної інформації, що перебуває у володінні Відділу;

-участь у вивчені діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань освіти (за наявності) в частині, що стосується дотримання вимог законодавства з питань освіти і забезпечення якості освіти на відповідній території;

– представляє інтереси Відділу та управління Служби у відносинах з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями;

– участь у розробці проєктів нормативно-правових актів, програм, пропозицій, аналітичних, довідкових та інших матеріалів з питань освіти (крім вищої освіти);

– участь у внесенні пропозицій до проєктів перспективних і поточних планів роботи Відділу;

– участь та підготовка аналітичних довідкових та інших матеріалів з питань, що належать до компетенції Відділу;

– участь та підготовка конференцій, семінарів з питань, що належать до компетенції Відділу.

Контактні дані про відповідальну особу
Разумовська Тетяна Анатоліївна
головний спеціаліст управління персоналом
096 385 76 44
Перейти до вмісту