Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 27.10.2022
Управління Державної служби якості освіти у Луганській області

Головний спеціаліст відділу інституційного аудиту

Кінцевий термін подачі документів
31.10.2022
Умови оплати праці
5 800 грн.

надбавка за вислугу років відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами). Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: строково; на період дії воєнного стану та до дня визначення переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства. Граничний строк перебування на посаді становить 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

  1. Освіта вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра.
  2. Досвід роботи – не потребує.
  3. Вільне володіння державною мовою – вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки:

1) Організація та проведення інституційних аудитів закладів освіти (крім закладів вищої освіти).

2) Робота в інформаційно-аналітичній системі зовнішнього оцінювання і самооцінювання та управлінських процесів у закладах освіти «EvaluEd».

3) Організація та проведення заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти (крім закладів вищої освіти), інших суб’єктів освітньої діяльності щодо дотримання ними вимог законодавства про освіту та надання обов’язкових до виконання розпоряджень щодо усунення виявлених порушень.

4) Проведення моніторингу якості освітньої діяльності та якості освіти.

5) Надання рекомендацій закладам освіти (крім закладів вищої освіти) щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

6) Робота щодо ведення електронного реєстру інституційних аудитів та заходів державного нагляду (контролю).

7) Узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу інституційного аудиту (далі – Відділ) управління Державної служби якості освіти у Луганській області (далі – Управління).

8) Вивчення досвіду іноземних країн, а також міжнародних організацій щодо системи забезпечення якості освіти.

9) Доступ до публічної інформації, що перебуває у володінні Відділу.

10) Участь у вивчені діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань освіти (за наявності) в частині, що стосується дотримання вимог законодавства з питань освіти і забезпечення якості освіти на відповідній території.

11) Представляє інтереси Відділу та Управління у відносинах з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

12) Участь у розробці проєктів нормативно-правових актів, програм, пропозицій, аналітичних, довідкових та інших матеріалів з питань освіти (крім вищої освіти).

13) Участь у внесенні пропозицій до проєктів перспективних і поточних планів роботи Відділу.

14) Участь та підготовка аналітичних довідкових та інших матеріалів з питань, що належать до компетенції Відділу.

15) Участь та підготовка конференцій, семінарів, круглих столів, вебінарів  з питань, що належать до компетенції Відділу.

Контактні дані про відповідальну особу
Щєтініна Світлана Євгенівна
головний спеціаліст з питань персоналу
+ 38 066 51 51 979
Перейти до вмісту