Відкрита вакансія
Дата оголошення вакансії 24.11.2021
Управління Державної служби якості освіти у Хмельницькій області

Головний спеціаліст відділу інституційного аудиту

Кінцевий термін подачі документів
07.12.2021
Умови оплати праці
5500,00 грн.

інші виплати відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами). Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: безстроково.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

1.Освіта: вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра

2.Досвід роботи: не потребує

3.Вільне володіння державною мовою

 

Посадові обов’язки:

 1. Збирання, накопичення, оброблення, аналіз, оцінка інформації, необхідної для проведення заходів державного нагляду (контролю); узагальнення матеріалів за підсумками заходів державного нагляду (контролю), формування єдиних справ.
 2. Проведення інституційних аудитів (планових та позапланових) закладів загальної середньої освіти.
 3. Підготовка проєктів організаційно-розпорядчих документів, обов’язкових до виконання закладами освіти (крім закладів вищої освіти), розпоряджень щодо усунення виявлених порушень у визначені строки; складання у випадках, передбачених законом, протоколів про адміністративні правопорушення.
 4. Використання інформаційної системи Державної служби якості освіти України для здійснення державного нагляду (контролю).
 5. Участь у:
  • позапланових заходах державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти (крім закладів вищої освіти) щодо дотримання ними вимог законодавства;
  • планових заходах державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти щодо дотримання ними вимог законодавства про освіту;
  • здійсненні аналізу діяльності органів управління освітою районних  державних адміністрацій, міських, сільських, селищних рад та їх об’єднань  в частині, що стосується дотримання вимог законодавства з питань освіти і забезпечення якості освіти на відповідній території;
  • діяльності, що пов’язана зі збором інформації, з метою отримання відомостей про масові явища та процеси, що відбуваються у сфері освіти;
  • роботі конкурсних комісій з обрання керівників закладів загальної середньої освіти у порядку, визначеному законодавством, за дорученням керівника.
 1. Організація та проведення семінарів, вебінарів та інших заходів в межах компетенції для закладів освіти, їхніх засновників та органів управління освітою.
 2. Надання консультацій закладам освіти щодо вимог до освітньої та управлінської діяльності та/або здійснення державного нагляду (контролю), рекомендацій стосовно розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти, здійснення самооцінювання.
 3. Надання пропозицій щодо:
  • вдосконалення законодавства з питань, що належать до компетенції, за підсумками вивчення практики його застосування;
  • методики та інструментарію для проведення інституційного аудиту;
  • проєктів перспективного та річного планів проведення заходів державного нагляду (контролю), річного плану роботи відділу і звітів про їх виконання.
 1. Розгляд звернень громадян з питань, що належать до компетенції відділу.

 

Контактні дані про відповідальну особу
Волик Вікторія Леонтіївна
завідувач сектору управління персоналом
+380(67)976 48 32