Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 02.11.2021
Управління Державної служби якості освіти у Луганській області

Головний спеціаліст відділу інституційного аудиту

Кінцевий термін подачі документів
10.11.2021
Умови оплати праці
5 500 грн.

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами). Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: безстроково; строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

 1. Освіта вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра.
 2. Досвід роботи –  не потребує.
 3. Вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки:

 1. Проводить інституційний аудит закладів освіти (крім закладів вищої освіти).
 2. Бере участь у сертифікації педагогічних працівників.
 3. Надає рекомендації закладам освіти (крім закладів вищої освіти) щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти.
 4. Здійснює:
  • заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти (крім закладів вищої освіти), інших суб’єктів освітньої діяльності  щодо дотримання ними вимог законодавства про освіту та надає обов’язкові до виконання розпорядження щодо усунення виявлених порушень;
  • аналізує (вивчає) діяльність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань освіти (за наявності) в частині, що стосується дотримання вимог законодавства з питань освіти і забезпечення якості освіти на відповідній території та надає за результатами його здійснення висновки і рекомендації;
  • складає документацію за результатами інституційного аудиту (акт перевірки; розпорядження про усунення порушень вимог законодавства (у разі їх наявності); анкети оцінювання роботи експертної групи; аналітичних довідок; звіту про проведення інституційного аудиту; висновку про якість освітньої діяльності закладу освіти, внутрішню систему забезпечення якості освіти; рекомендацій щодо вдосконалення діяльності закладу освіти).
 1. Забезпечує комунікацію із закладами освіти (крім закладів вищої освіти), та взаємодіє з місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, а також підприємствами, установами, організаціями у Луганській  області, у межах повноважень.
 2. У випадках передбачених законом складає протоколи про адміністративні правопорушення.
 3. Веде електронний реєстр інституційних аудитів та заходів державного нагляду (контролю).
 4. Розробляє проєкти організаційно-розпорядчих документів з питань віднесених до повноважень відділу інституційного аудиту управління Державної служби якості освіти у Луганській області. Дотримується вимог щодо роботи з документами, Інструкції з діловодства та правил внутрішнього службового та трудового розпорядку, вимог трудової та виконавської дисципліни, вимог охорони праці на робочому місці та пожежної безпеки, дбає про особисту безпеку та здоров’я.
Контактні дані про відповідальну особу
Щєтініна Світлана Євгенівна
головний спеціаліст з питань персоналу
+ 38 066 51 51 979
Перейти до вмісту