• Головна /
 • Вакансії /
 • Головний спеціаліст відділу інституційного аудиту (перша вакантна посада)
Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 27.09.2021
Управління Державної служби якості освіти у Донецькій області

Головний спеціаліст відділу інституційного аудиту (перша вакантна посада)

Кінцевий термін подачі документів
04.10.2021
Умови оплати праці
5500 грн.

надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами). Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: безстроково; строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

 • вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра у галузі знань Освіта/Педагогіка 
 • досвід роботи не потребує
 • вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки:

 • проведення інституційних аудитів закладів освіти (крім закладів вищої);
 • надання рекомендацій закладам освіти (крім закладів вищої освіти) щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • здійснення вивчення роботи органів місцевого самоврядування з реалізації ними освітньої політики в частині забезпечення якості освіти на відповідній території згідно із законодавством про освіту;
 • участь у складі конкурсних комісій при проведенні конкурсів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти; 
 • надання рекомендацій місцевим органам управління освітою щодо удосконалення їхньої роботи, приведення управлінських процесів у відповідність із вимогами законодавства, підвищення якості освіти і освітньої діяльності підпорядкованих закладів освіти;
 • здійснення за наказом Голови Служби державного нагляду (контролю) на території, не віднесеній до повноважень управління Служби;
 • здійснення комунікації за результатами інституційного  аудиту;
 • розроблення проєктів розпорядчих документів, аналітичних, довідкових та інших матеріалів з питань освіти;
 • надання роз’яснень з питань, що відносяться до повноважень, розгляд звернень громадян, що стосується роботи відділу.
Контактні дані про відповідальну особу
Гаврикова Людмила Миколаївна
головний спеціаліст з питань персоналу
097-673-77-91
Перейти до вмісту