Закрита вакансія
Дата оголошення вакансії 14.09.2021
Управління Державної служби якості освіти в Одеській області

Головний спеціаліст відділу інституційного аудиту

Кінцевий термін подачі документів
28.09.2021
Умови оплати праці
5500,00 грн.

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами) Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: безстроково; строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов`язки

Кваліфікаційні вимоги:

 • вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра
 • без досвіду роботи
 • вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки:

 • проведення інституційного аудиту закладів освіти (крім закладів вищої освіти) (далі – заклади освіти);
 • здійснення заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти стосовно дотримання ними вимог законодавства про освіту та підготовка проєктів розпоряджень щодо усунення виявлених порушень у визначені строки;
 • надання рекомендацій закладам освіти щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • участь у проведенні навчання педагогічних працівників, які виявили бажання бути залученими у якості експертів до проведення інституційних аудитів закладів освіти;
 • участь у проведенні згідно із законодавством:
  • вивчення роботи органів місцевого самоврядування з реалізації ними освітньої політики в частині забезпечення якості освіти на відповідній території;
  • моніторингу якості освіти й освітньої діяльності у закладах освіти;
  • сертифікації педагогічних працівників;
 • участь у розробці проєктів нормативно-правових актів, програм, пропозицій, аналітичних, довідкових та інших матеріалів з питань, що належать до компетенції відділу;
 • забезпечення своєчасного та якісного розгляду запитів на публічну інформацію, звернень громадян з питань, що стосуються компетенції Відділу
 • збір, обробка, аналіз освітньої інформації, необхідної для здійснення повноважень Відділу;
 • підготовка аналітичних, довідкових та інших матеріалів з питань, що належать до компетенції Відділу;
 • забезпечення комунікації з керівниками органів управління освітою територіальних громад та закладів освіти Одеської області з питань, що належать до компетенції управління Служби;
 • здійснення інших повноважень, відповідно до Положення про Відділ, та виконання доручень начальника Відділу та його заступника, надані на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України.
Контактні дані про відповідальну особу
Ківало Людмила Вікторівна
завідувач сектору управління персоналом
(048) 722 11 55
Перейти до вмісту